Vad gäller i Danmark när dottern gifter sig?

FRÅGA Min dotter är bosatt i Danmark sedan tio år. Hon och hennes sambo har ett barn. Nu har de bestämt sig för att de vill gifta sig till sommaren. Detta är ju självklart väldigt roligt. Men borde de skriva ett äktenskapsförord?

Min dotter har en ganska stor summa pengar i Sverige. Jag undrar om Sveriges och Danmarks lagar skiljer sig när det gäller arv och äktenskapsförord? Min dotter kommer att ärva mig och jag vill att det ska vara hennes enskilda egendom.
Tacksam för svar

”Det går att välja att svensk lag ska gälla”

BIRGITTA: Bra och viktig fråga. Här gäller det att hålla i kulorna. Det första du själv ska göra är att skriva testamente om att det som din dotter ärver ska vara hennes enskilda egendom.

Det första din dotter ska göra är att se till att de snarast tecknar ett äktenskapsförord som slår fast att hennes tillgångar, var de än är placerade, och kanske även hans, ska utgöra varderas enskilda egendom. Då utgör det inte giftorättsgods, som annars delas lika netto vid skilsmässa.

Dessutom ska de skriva testamente hur de vill att deras respektive arv ska fördelas och till vem. Observera att äkta hälfter ärver varandras enskilda egendom om man inte uttryckt motsatsen i ett testamente. Testamenten, äktenskapsförord och förmånstagarförordnanden i försäkringar är dock färskvara. Det gäller att med viss regelbundenhet kolla att rätt personer står som arvtagare i testamentet och som förmånstagare i exempelvis pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar eller livförsäkringar. Jag kan inte dansk familjerätt men så mycket vet jag att man i testamente kan gör ett lagvalsavtal. Det vill säga att man i ett dokument slår fast att man vill att svensk lagstiftning ska gälla.

Inte minst viktigt är detta lagval vad det gäller arvskatt som ju är avskaffad i Sverige. Men hög i Danmark.

Anlita en skicklig jurist med kompetens om både svensk och dansk skatte- och familjerättslagstiftning. Det kan stå dig dyrt att låta bli.