Vad händer med gåvan av gården om min son gifter sig?

FRÅGA Jag har gett min son vår gård i gåva, med hjälp av jurist så allt är i sin ordning. I gåvobrevet står det särskilt att det är hans enskilda egendom. Säg att min son träffar en kvinna med särkullbarn och de i sinom tid gifter sig. De får inga gemensamma barn. Vad händer vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall? Vem ärver gården?

Mormor

BIRGITTA Se till att din son, om han gifter sig, skriver äktenskapsförord där det klart framgår vad som ska utgöra hans enskilda egendom och som därmed inte utgör giftorättsgods.

Ett äktenskapsförord måste undertecknads av båda parter och ska registreras hos Skatteverket. Under alla omständigheter så gäller redan gåvobrevet som ju slår fast att gården utgör enskild egendom. Han bör också skriva testamente där han anger vem han vill ska ärva honom, du eller hans bror eller någon annan om han så vill.

Vad alla inte har klart för sig är att gifta par ärver varandras enskilda egendom. Vill man undvika detta så måste det framgå i ett testamente. Formuleringarna måste vara korrekta och juridiskt hållbara i både äktenskapsförordet och i testamentet. Anlita jurist.