Vad händer med min skuldsanering när vi flyttar ihop?

FRÅGA Nio månader efter min skilsmässa träffade jag en ny man. Eftersom det är 67 mil mellan våra bostäder började jag ganska snart bo en stor del av min tid hos honom.

Han har bra jobb och inkomst, viss förmögenhet samt hus, bil och båt. Jag har beviljats skuldsanering och bostadstillägg. Jag fyller 62 år i år och min nya kärlek är nio år yngre.

Nu vill vi flytta ihop på riktigt. Men jag oroar mig över vad som händer med min ekonomi och hans. I dagsläget delar vi bara på matkostnader, men inte mer. Jag betalar fortfarande hyra på min lägenhet, el och försäkring. 

Jag vill att vår kärlek ska överleva min röriga ekonomi, som han är medveten om. 

Vad händer om vi flyttar ihop? Räknas hans ekonomi ihop med min? Vad händer med mitt bostadstillägg och min skuldsanering? 

Om jag säger upp min lägenhet och skriver mig hos honom så är jag rädd att mitt bostadstillägg minskar drastiskt eller försvinner helt. Enklast är ju att hyra ut min lägenhet och flytta in hos honom, men inte skriva mig där. Men jag får egentligen inte hyra ut i andra hand. 

Jag önskar att jag vann en summa pengar och kunde betala skulderna. Jag vet att jag borde ringa runt till berörda myndigheter och fråga, men är rädd att detta kan missgynna mig.

Moment 22

BIRGITTA Nu ska jag svara rakt på sak. Försök inte lura fastighetsägaren genom att i smyg hyra ut lägenheten i andra hand. Försök inte heller behålla ett bidrag genom att ljuga. Och försök inte gå bakom ryggen på Kronofogden. Håll dig till sanningen. Rör inte till ditt liv ytterligare. Skilj på passion och krass ekonomi.

Bor man ihop med gemensamt hushåll så är man enligt lag sambos, även om man är skriven på en annan adress. Har du blivit beviljad skuldsanering förutsätter det att du är ärlig mot Kronofogden och i förlängningen även mot dina fordringsägare, som hjälper dig att kapa dina skulder. Du har ett eget ansvar som du inte kan bortse ifrån. Flyttar ni samman kommer din nya kärleks ekonomi bli påverkad. Ni bör genast söka den hjälp och rådgivning som finns tillgänglig. Att stoppa huvudet i sanden och hoppas på en lotterivinst är bara dumt. Din vifta-bort-problemet-attityd kan i sin förlängning förstöra er relation. 

Ta ett djupt andetag, tala med din särbo/sambo och kontakta gemensamt Kronofogdens skuldsanerings-team. Be dem redogöra för vad som händer med din skuldsanering och hur hans ekonomi kommer att påverkas av din. Kontakta även kommunens budget- och skuldrådgivare.
De har som uppdrag att hjälpa människor i din utsatta situation. 

Bodil Hallin, kommunal budget- och skuldrådgivare i Höganäs kommun, förklarar läget. Din sambo kan aldrig bli betalningsansvarig för dina skulder. Hans hus eller hans inkomster kan heller aldrig utmätas eller tas i anspråk för dina skulder. Men om ni flyttar ihop vägs båda era inkomster in när Kronofogden ska räkna ut hur mycket du ska betala på dina skulder. Och eftersom din sambo tjänar mest kommer han att få bidra mest till de gemensamma hushållsutgifterna.

I grova drag går beräkningen till så här: Först beräknas era gemensamma inkomster. Därefter beräknas hur stor procentandel var och en bidrar med. I nästa steg beräknas era gemensamma hushållsutgifter utifrån en schablon med tillägg för vissa faktiska kostnader såsom boende och resor till arbetet. Principen är att var och en ska bidra till de gemensamma hushållsutgifterna med samma procentandel som vars och ens inkomst. Det kallas proportionering. Det som blir kvar efter att du har betalat din andel till hushållsutgifterna är den summa du ska betala i skuldsaneringen. Bodil Hallin tillägger att du inte behöver vara orolig för att bli av med din skuldsanering. För även om du blir av med bostadstillägget och får betala mer i skuldsaneringen så kompenseras det ju av att ni bara har en bostadskostnad att betala, i stället för två. Be budget- och skuldrådgivaren i din kommun räkna på hur det ser ut just för dig.

Kronofogden och reglerna i utsökningsbalken har en annan syn på sambor än sambolagen. Enligt sambolagen är sambos bara ansvariga för sin egen ekonomi, utan skyldighet att sörja för sin partner, vilket däremot gäller gifta par. Utsökningsbalken undanröjer emellertid principen att sambos ekonomier är åtskilda. Denna lag medger nämligen att sambos inkomster räknas samman när kronofogden exempelvis ska bestämma utmätning i lön.

Adresser till budget- och skuldrådgivare finns på Hallå Konsument: www.hallakonsument.se.
Adressen till skuldsaneringsteamet finns på  www.kronofogden.se