Vad händer med mitt pensionssparande om maken går bort först?

FRÅGA Jag är nyss pensionär och som så många andra har jag först nu tid att sätta mig in i min kommande ekonomi. Jag är omgift sedan 20 år, med särkullbarn på båda sidor. Har hyfsat med privat pensionssparande. Nu undrar jag vad som händer om min man går bort före mig. Ska mitt privata pensionssparande ingå i bodelningen då? Jag har ISK och har sparat i aktier och ett privat pensionssparande i Folksam.

Pia

BIRGITTA Din fråga antyder att du redan vet att du måste ta tag i saken för att garantera att dina tillgångar hamnar hos dina barn. Inte hos hans. Att ställa frågan till mig är ett steg. Nästa måste du ta själv. Det vill säga anlita en familjerätts-
jurist som får ta del av alla dina konkreta ekonomiska omständigheter. Och även din mans. Med hjälp av jurist/advokat kan du och din man upprätta ett äktenskapsförord som anger att dina (preciserade) tillgångar ska vara enskilda, såväl som hans, och att de inte ska utgöra giftorättsgods. Eftersom ni bara har särkullbarn kommer ni – utan ett testamente – inte att ärva varandra alls.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord – där ni gör varderas egendom till enskild egendom – undviker ni en bodelning före arvskiftet. På det sättet tillförsäkrar ni att all den avlidnas egendom tillfaller dennes legala arvingar.