Vad händer med vår sommarstuga när avtalet om arrendet går ut?

FRÅGA Min man och jag äger sedan tre år tillsammans en sommarstuga på arrenderad mark, så kallad ofri grund.

I köpeavtalet framgår att det finns ett arrendeavtal som går ut år 2029, dock följde det avtalet inte med i köpet och vi har således inte sett det. Kanske slarvigt av oss att inte efterfråga det vid köpet, men det blev inte av.

Senaste året har jag funderat en hel del på det här. Vad innebär det att vi inte har ett exemplar av arrendeavtalet? Jag har också klurat på om vi borde försöka köpa loss vår markplätt. Vad är fördelar och nackdelar med det?
Mia

Sveriges åtta arrende-nämnder

Det finns åtta arrendenämnder i landet med ansvar för var sitt geografiskt område. Samtliga arrendenämnder är också hyresnämnder. Nuvarande arrendenämnder/hyresnämnder och deras upptagningsområden:

Stockholm: Stockholms och Gotlands län
Västerås: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Dalarnas län
Linköping: Östergötlands och Örebro län
Jönköping: Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och följande kommuner i Västra Götalands län: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara
Malmö: Skåne och Blekinge län
Göteborg: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län förutom de kommuner som hör till hyres- och arrendenämnden i Jönköping (se ovan)
Sundsvall: Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län
Umeå: Västerbottens och Norrbottens län
Källa: www.domstol.se

BIRGITTA Det första ni måste få klarhet i är vem som äger marken. Börja med att kolla till vem ni betalar arrendet. Om detta inte framgår bör du kunna få fram uppgiften från säljaren/mäklaren om han eller hon har kvar arrendeavtalet eller åtminstone en kopia. Du kan annars via fastighetsbeteckningen få fram vem som är markägare. Hos Fastighetsinskrivningen/Lantmäteriet kan du få reda på vem som är lagfaren ägare.

Det brukar vara svårt att köpa loss mark med en byggnad som utgör så kallad ofri grund. Begreppet ofri grund används nämligen bara om en byggnad som ligger på annans mark. Marken i sig är inte ofri för den som äger den. Ofta ingår en sådan tomt i en större sammanhängande fastighet. Och markägare brukar vara ovilliga att sälja av mindre delar inom en större enhet. För en sådan avstyckning ska kunna genomföras krävs dessutom Lantmäteriets medverkan. Det är inte ovanligt att det uppstår intressekonflikter när en markägare plötsligt vill höja arrendet på den tomtmark som arrendatorns hus står på.

För att reda ut begreppen har jag själv rådfrågat en jurist med kunskap om den här typen av arrenden. Förklaringen ser ut så här:
I och med husköpet har ni inte ingått något avtal med markägaren. I avtal om köp av hus på ofri grund brukar anges att avtalet gäller under förutsättning att markägaren godkänner köparen av huset som ny arrendator. Detta gäller även om det inte skrivits in i köpeavtalet.

Det känns som att du har ett problem. Markägaren har uppenbart godkänt köpet. Medan du själv inte har en susning om vem denne är och hur kostnadsbilden möjligen kan förväntas se ut efter 2029. Tvister om arrenden avgörs i Arrendenämnden.

Men nog måste du ändå ha undrat över vem som sänder ut avin om arrendets betalning…