Varför får inte vi som gick i pension vid 65 år skattesänkningen?

FRÅGA I M-magasin nr 1 skrev du att de som tog ut pension före 66 år inte får någon skattesänkning. Jag arbetade till 65 år. Är nu 70 år. Jag tycker det är konstigt att de som är 65 år, som är den lagstadgade pensionsåldern, inte ska få skattesänkning. Känns orättvist tycker jag.

Varför?

BIRGITTA Det hela handlar om politik. Jag måste dock korrigera dig en aning. Du har lagstadgad rätt att arbeta kvar hos din arbetsgivare tills du är 67 år. För dig som jobbar vidare efter fyllda 65 år i eget företag/firma gäller följande. Från och med det år du fyller 66 år får du förhöjt grundavdrag samt rätt till jobbskatteavdrag. Den stora förloraren, i den jämförelsen, är den som fyller 65 år tidigt på året och slutar som anställd men fortsätter att jobba i egen regi året ut. Tillför du den gruppen har du inte rätt till vare sig förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag.

Politiken gör skillnad mellan pensionsinkomster och förvärvsinkomster. Du har nämligen ingen rätt till vare sig grundavdrag eller jobbskatteavdrag på pensionsinkomster. Syftet med detta är att stimulera människor att fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Denna skatteskillnad mellan förvärvsinkomster och pensioner har väckt kraftig kritik och ska nu utjämnas.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, förklarar: ”Från och med inkomståret 2018 minskas det så kallade ”skattegapet” mellan löntagare och pensionärer. Tanken är att gapet ska slutas helt 2020. Från det år du fyller 66 år får du både rätt till förhöjt grundavdrag och rätt till dubbelt jobbskatteavdrag på dina löneinkomster.

En pensionär med pensionsinkomster har från och med det året pensionären fyller 66 nu också rätt till förhöjt grundavdrag, men däremot inte rätt till dubbelt jobbskatteavdrag. För en person som har en taxerad inkomst som både består av lön och pension kommer skatteavdragen att beräknas på två olika sätt. Jobbar man i egen regi kan man även ta hänsyn till arbetsgivaravgifter/egenavgifter.”

Detaljinformation om detta finns i Pensionsmyndighetens rapport Pension och skatt 2018, Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar.