Vi ska bygga hus på mark som är enskild egendom – hur gör vi rätt?

FRÅGA Min man och jag ska bygga hus på en gård som är hans enskilda egendom och som han köpt av sin morfar. Vi är gifta och har två särkullbarn var.

Huset kommer inte att ligga på tomten som tillhör gården. Där bor nu hans morfar. Vi bygger på en tomt som vi tänker stycka av.

Banken säger att det inte bara går att stycka av tomten, eftersom den ligger på hans enskilda egendom för då skulle det bli att han äger tomten och jag bara halva huset. Han tänker skänka mig halva tomten så att vi äger allt tillsammans.

Hur ska vi gå tillväga för att det blir rätt juridiskt? Tänker både på om en av oss avlider och vid eventuell skilsmässa.
Undrande

”Vem köper ett halvt hus utan tomt?”

BIRGITTA: Snälla rara du. Krångla inte till det. Läs din egen fråga en gång till och upptäck att du faktiskt själv gett svaret. Du skriver ”och då skulle det bli att han äger tomten och jag bara halva huset” .

Att äga ett halvt hus på ofri grund är ingen hit. För vem vill köpa den halvan om du behöver sälja? Det är som bankjuristen sagt inte heller säkert att han får stycka av en tomt från det som utgör enskild egendom. Ja du. Arvsproblem med särkullbarn kommer som amen i kyrkan om man inte rett ut arvsfördelningen i förväg. Att din man skulle ge dig halva tomten är ingen garanti, eftersom hans särkullbarn har rätt att ärva sin pappa med minst sin laglott = halv arvslott. Observera att laglotten ska baseras på marknadsvärdet om arvtagaren så kräver. Och det fattar ju var och en att det kan sluta med att egendom måste säljas av om man inte kan lösa ut särkullbarnen på annat sätt.

Ni måste anlita specialister som kan reda ut hur ni bäst ska gå tillväga. LRF Konsult har den kompetens ni behöver.

Min egen reflektion är: 1) Han bygger huset för egna medel på den mark han själv äger och avstår från att stycka av en tomt för din räkning. 2) Han låter värdera hela gården och huset och sedan skriver ett testamente som ger hans egna barn i arv vad de har laglig rätt till och ett som ser till att du garanteras en ekonomi som du kan leva på även som ensamstående. Möjligen kan ni också fundera på hur du ska klara dig ekonomiskt vid en skilsmässa. Bra att kartlägga. Innan det är för sent.

Passa dig också för att gå in med egna pengar och eller arbetskraft. Skulle ni separera är det kapitalet förlorat. Ni kan börja med att reda ut om det är juridiskt möjligt att häva statusen ”enskild egendom” på hans fastighet.