Har mitt ex lurat mig på pengar?

FRÅGA
Jag har separerat från min tidigare sambo efter 36 år. Tidigare var vi gifta och skilde oss 1997 av företagstekniska skäl. Ingen bodelning gjordes.

Mitt ex har hela tiden varit lagfaren ägare till våra fastigheter, som jag alltid renoverat. Nu har hon sålt av allt, inklusive delar av lösöret och har erbjudit mig 100 000 kronor mot att jag skriver under och bevittnar att aldrig mer ha några ekonomiska krav på henne. Hon hävdar att allt är enskild egendom?

Agne

SVAR
Shit happens… Har du hittat en ny kvinna?  Frågan känns relevant. Är det månne en hämndaktion från din före detta fru och sambo? Passar hon på att ge igen? Det känns nästan så. Utan att veta. Men äger hon fastigheterna så gör hon. Det var ju också din vilja att så skulle vara. Då.

Vid kris och osämja är det ofta kört. Ta med dig alla handlingar och relevanta dokument och sök upp en jurist som kan kolla om du kan göra något åt saken. Det finns inga genvägar. Särskilt när det handlar om juridiska tvister.

Möjligen kan det gå att begära bodelning även så här långt efteråt. Eftersom bodelning inte är gjord har ditt ex egentligen inte haft rätt att sälja bostaden utan ditt samtycke. Hon måste också kunna bevisa med någon form av handling, som gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord att egendomen är hennes enskilda egendom. Det räcker inte med att bara påstå att så är fallet. Finns inget skrivet är den egendom som ni hade i samband med skilsmässan så kallat giftorättsgods som ska bodelas.

Birgitta Piper