Får jag ge bort min egendom och mina prylar till vem jag vill innan jag dör?

FRÅGA Får jag ge bort min egendom – pengar och prylar – till vem jag vill innan jag dör? Jag är 78 år och är helt frisk just nu. Jag har två adopterade barn.
Peter

BIRGITTA Om du lever loppan och gör av med allt du äger själv; inga problem. 

Det är klart att du också kan ge bort vartenda öre du äger och all din egendom till vem som helst som gåva under din livstid. Men då får du kallt räkna med arvstvist efter din död. För om du medvetet går bakom ryggen på dina bröstarvingar och pytsar ut alla dina tillgångar som gåvor till andra än dina barn, ja då börjar det likna laglottskränkning. Dina barn är bröstarvingar. Det spelar ingen roll om du har biologiska eller adopterade barn. Inför lagen har de samma arvsrätt. 

Jag vet förstås inte, men får intryck av att du tänkt förbise dina barn. Stämmer det? Det går inte att annullera en adoption om man ”råkat” tröttna på sitt föräldraskap. Rätten att
säga upp oönskade adoptivföräldrar är förbehållen det adopterade barnet. Att försöka komma undan dina barns rätt till sin laglott genom att ge bort det du äger till andra är som att bädda för en arvstvist efter din död. Inte kul för någon. Varken för dem som fått gåvorna eller för dina barn. Rättsprocesser är inte heller gratis. Jag tycker att du ska resonera om saken med en jurist. Du kan säkert skriva ett testamente där du ser till att dina barn får sin laglott och att resten av dina tillgångar kan tillfalla andra arvtagare. 

Det är heller ingen idé att försöka skyffla undan en förmögenhet i en liv- eller kapitalförsäkring i tron att ett förmånstagarförordnande kan runda rätten till en laglott. Nix, den gubben går inte. Hälften av försäkringens värde är i så fall en laglott. Försäkringar lever visserligen sitt eget liv och berörs inte av vad som står i ett testamente. Men en försäkring som slukat allt och som går till annan än bröstarvingar är att jämställa med gåva.

Du bör veta att det i en vanlig hemförsäkring ingår ett rättsskydd som gäller vid tvist om laglottskränkning.