Får mina barn ärva gården efter min fru?

FRÅGA Min fru äger hälften av en jordbruksfastighet där vi bor. Ingår denna del som arv efter mig till mina barn, hennes särkullbarn?

Vem ärver?

 

BIRGITTA Mina motfrågor är: Vem äger i dag den andra halvan av gården? Hennes syskon? Finns det syskonbarn? Finns det någon hembudsklausul som säger att ägaren till den andra halvan av fastigheten har första tjing att köpa hennes 50 procent? Finns det testamente som säger att du ska ärva hennes 50 procent av jordbruksfastigheten? Har din fru egna särkullbarn som ska ärva henne direkt efter hennes död? Eller är dina barn, hennes särkullbarn som du uttrycker det, de enda barnen i er familj?

Du ska veta att syskon till en barnlös person är så kallade efter-
arvingar med rätt att ärva, i det här fallet sin syster, när även du avlidit. 

Testamente och experthjälp av en skicklig jurist, kunnig i både affärs- och familjerätt, är rådligt om dina barn ska slippa en segsliten och dyr arvstvist när även du avlidit. Ärvdabalken är inte att leka med.

Fakta: Enligt huvudregeln ärver du som make din fru i första hand om det inte finns något testamente som säger något annat. Om ni inte har gemensamma barn och din fru inte har några egna barn så går arvet vidare till dina barn, förutsatt att det inte finns släktingar på hennes sida som träder in före särkullbarnen. 

Jag säger det igen. Din fru bör absolut skriva ett testamente som tydligt klargör vem hon vill ska ärva hennes kvarlåtenskap, även i andra steget, efter din död.