Får särkullbarnet ärva mina pengar?

FRÅGA Jag är sambo, och vi har var sitt särkullbarn. Vi har skrivit testamente där vi uttrycker att vi vill ärva varandra som gifta.

Dock vet vi att särkullbarn har rätt till sin laglott direkt efter förälders död. Vi har gemensam ekonomi. Jag har sparat till pensionen sedan många år och har cirka 500 000 kr på ett ISK-konto i mitt namn.

Undrar nu om dessa pengar också ingår i laglotten till särkullbarnet, om min sambo avlider. Han har inget sparande, men vår bil står i hans namn. Vi är båda pensionärer och läser dina spalter med stort intresse, men juridiken är svår.

Förvirrad tänkare

BIRGITTA Tro på dig själv. Nej, du är inte förvirrad. Du tänker rätt. Ni bör se över er ekonomi och familjerelation och reda ut vad som händer med era respektive tillgångar vid dödsfall. Vad ni bör utreda omgående är om ert hem utgör samboegendom eller inte. Sambolagens regler gäller bostad som införskaffats för gemensamt bruk, samt det lösöre man köpt för det gemensamma hushållet. Det är alltså väldigt viktigt att reda ut om ert hem utgör samboegendom eller inte, och hur ni ska hantera ett arvskifte, eftersom särkullbarn ska få ut sitt arv direkt efter förälderns död. 

Ni bör självklart också uppdatera och skriva var sitt nytt testamente som då anpassas till den verklighet som föreligger. Man har enligt lag rätt att begränsa sina barns arvslott till en laglott, vilken utgör hälften av en arvslott.

Under alla omständigheter måste ni ta hjälp av sakkunnig familjerättsjurist så att alla dokument blir juridiskt korrekt formulerade och hanterade. En sådan konsultation är värd sina tusenlappar.

 Men bra för dig att veta redan nu är att bankmedel, bil och annat lösöre – som inte är gemensamt bohag som anskaffats för gemensamt bruk – aldrig är samboegendom i lagens mening. Det betyder att ditt ISK-konto inte utgör samboegendom. Bilen, ja det kan ju vara så, att även om han står som ägare, kan du ha varit med och betalat och då kan ni skriva avtal om att så är fallet.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, höjer ett varningsfinger: 

1. Säg att det inte finns någon samboegendom. Om din sambo avlider först kommer hans barn endast ha rätt till laglotten i hans kvarlåtenskap, och i den ingår inte ditt bankkonto. 

2. Skulle du däremot avlida först och du skrivit testamente att han ska ärva dig och ditt barn endast ska få ut sin laglott, kommer han att ärva 250 000 kr och ditt barn laglotten 250 000 kr. Du bör ställa dig frågan vems skyddsintresse som är störst om du avlider först. Ditt barns eller din sambos? 

Ni bör definitivt gå till familjerättsjurist, helst var och en för sig, och skriva var sitt testamente. Det är inte säkert ni vill samma sak.