Fast ränta blev lika hög!

FRÅGA Har ett bolån hos SEB, 300 000 med rörlig ränta, betalar 256 kr/mån. Min bankman talar mycket om att räntan väntas gå upp. Bestämde mig för fast ränta på 3 år. Räntan blev då 464 kr! Kände mig lurad och kontaktade banken, men fick veta att rörlig ränta hade blivit nästan samma, eftersom ränteläget har ändrat sig. Stämmer detta? 

Siv

BIRGITTA Att binda bolåneräntan bör man göra om man inte tror sig klara en kommande och förväntad räntehöjning. Är man orolig kan man binda lånet som en slags ”trygghetsförsäkring”. Det är troligt att det var det som din bankman sålde in till dig. Rådet du fick visade sig i efterhand inte vara så dumt. Men du borde förstås, innan du sade ja till hans förslag att binda räntan, ändå ha frågat efter den konkreta prisskillnaden mellan 3-årsräntan och den rörliga ränta du hade. 

Men jag måste här ändå passa på att påminna om att man MÅSTE ha klart för sig att man kan pruta i banken, man kan förhandla ner bolåneräntan, man kan förhandla bort eller ner olika avgifter. Det är bara att sätta igång. Så länge kunderna inte börjar ställa motfrågor och meddelar att man vet att det finns bättre villkor, ja, då blir det inte bättre villkor än de banken lagt fram. 

I det här sammanhanget passar det utmärkt att redogöra för vilka enorma belopp storbankerna de facto tjänar netto på aningslösa bolånekunder. Låt mig citera några artiklar ur Svenska Dagbladet: ”Storbankerna fortsätter att tälja guld på sina bolånekunder Bankernas boräntenetto under senaste kvartalet uppgick till nästan 30 miljarder kronor. En orimlig siffra”. 

Och Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen säger i en intervju: ”Svenska hushåll måste ta ansvar för att stoppa storbankernas vinstfest på lån. Bankerna har inte varit måna om att priskonkurrera”.

Han råder bolånekunder att leta upp snitträntor som Finansinspektionen publicerar. Men man ska då också veta att en snittränta är precis vad den anger: ett snitt på alla bolån i banken, både nedförhandlade och icke prutade, vilket innebär att man som bolånekund absolut ska kräva lägre ränta än snittet. 

På din konkreta fråga om rörliga räntan och 3-årsräntan har hunnit bli nästan desamma är svaret faktiskt ja. Har precis kollat på finansportalens jämförelse av snitt- och listräntor, och det visar att SEB i dag har 2,04 % på både 3-månaders och 3-årsräntan, det vill säga samma ränta (har räknat på 300 000 och 75% belåning). Samma ränta gäller även 1-miljonkronorslån.  

Det anmärkningsvärda är dock att storbankerna redovisar nästan exakt samma snitträntenivåer på 3-årsräntan. Här skönjes som sagt absolut inga tecken på räntekonkurrens mellan bankerna. Kolla gärna SvD:s bolåneräntekarta som prickar in bolåneräntor i olika banker över hela landet (svd.se/rantekartan). Där kan man se de faktiska bolåneräntor som enskilda bolånekunder har. Gör det, så har du bra förhandlingsargument när det är dags att ränteförhandla. Det är kanske inte helt fel av dig att fundera på att amortera på ditt lån nu när du har tre år på dig innan räntan höjs igen. För det får du räkna med.