Finns änkepensionen fortfarande?

FRÅGA Hej Birgitta! Tack för alla goda ekonomiska råd som får oss att tänka efter före!

Nu till ett angeläget ämne som berör många, och där ryktesfloran är stor, nämligen änkepensionen. Finns den överhuvud aget kvar? Gäller den i så fall vissa åldersgrupper?

Finns övriga begränsningar? Finns det på motsvarande sätt änklingspension?

Det är förhoppningsvis långt kvar innan läget ens kan bli aktuellt, men det är ju alltid bra att planera för alla eventualiteter, tänker jag.

Vivian 

 

 

BIRGITTA Begreppet änkepension finns inte längre. 1990 ersattes änkepensionen med omställningspension; lika för män och kvinnor.

1989 var det massor av sambor som rusade till prästen. De flesta dock förgäves – om det nu var änkepensionen de ville säkra. Det var nämligen bara den som varit gift och antingen hade gemensamma barn eller varit gift minst i 5 år vid utgången av 1989 som fick behålla rätten till änkepension. Dock enligt lite olika regler beroende på hur gammal man var: född före eller efter 1945. Som huvudregel utbetalas omställningspensionen under ett år från dödsfallet. Undantag finns om man till exempel har minderåriga barn som bor hemma. Det finns även vissa andra övergångsbestämmelser.
För ”änkepensionen” gäller de fram till 65-årsdagen. Då sker en samordning med den egna pensionen. Bedömningen är att man då inte längre behöver försörjas av någon annan.

Övergångsreglerna skulle främst skydda de äldre kvinnor som varit hemmafruar. Enligt de äldre reglerna var principen den att änkepensionens ATP-belopp betalades ut så länge änkan levde, även efter 65 år.

Folkpensionsbeloppet däremot upphörde vid 65 då änkan själv fick folkpension. Så förmånliga är i dag bara övergångsreglerna för kvinnor födda före 1930.

Ta kontakt med Pensionsmyndigheten och fråga vad som gäller för just din del när du fyllt 65. Reglerna är olika för olika åldersgrupper. Men principen går ut på att ”änkepensionen” minskar krona för krona mot din egen inkomstgrundande pension.

Men det finns andra stöd att söka när du fyllt 65 år. Med låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. När du ändå ringer Pensionsmyndigheten och frågar om din omställningspension passa då också på att fråga om du har rätt till bostadstillägg. Du kan börja med att kolla på deras hemsida, pensionsmyndigheten.se Där finns en räknesnurra som kan ge fingervisning om du har så låg pension att du har rätt till detta tillägg.