Fråga hur dina föräldrar tänkt kompensera dig

FRÅGA Jag har en fråga angående mina föräldrar. De har en stuga som är deras (min pappas enskilda egendom). De hyr bara tomten som den står på, men stugan är deras.

Nu har de gett den till min bror som enskild egendom och när min bror en dag inte finns så kommer hans barn att ärva den. Jag har inte ens fått frågan om jag var intresserad av stugan, trots att jag tydligt sagt det till både min bror och mina föräldrar tidigare.

Får det gå till så här? Ska denna stugas värde dras av från min brors arv den dagen mina föräldrar går bort? Min bror och jag är helsyskon.
Anna

SVAR: Ja. Så kan det gå till. Dina föräldrar har rätt att ge bort sin egendom som enskild egendom till bara ett av sina barn. Men om gåvan till syskonet, i ditt fall din bror, kränker din laglott ska detta regleras i ett framtida arvskifte.

Reglerna i ärvdabalken säger att vad förälder i livstid gett ett barn ska ”om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett”, avräknas som förskott på dennes arv efter denna förälder.

Ta upp frågan direkt när den dagen kommer. Du kan ju också fråga dina föräldrar hur de i rättvisans namn har tänkt att kompensera dig för deras gåva till din bror.

Birgitta Piper