Fråga om ekonomi

Vi kan tyvärr inte skicka personliga svar. Ett urval av frågorna publiceras på sajten. Du får gärna vara anonym. Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Läs också Birgitta Pipers blogg.