Funderar på seniorlån för att kunna hälsa på barnbarnen i Australien

FRÅGA Bästa Birgitta! Jag köpte en bostadsrätt 2008 för 995 000 kr, har inga lån. I höstas var värdet uppe i 1,6 miljoner kr. Har spenderat mina besparingar på en dotter med ett barnbarn som varit i svårigheter, pengar som jag inte kommer att få igen.

Jag blir 78 år i höst och trivs alldeles utmärkt i min lilla lägenhet med trevliga grannar och känner stor trygghet här. Skulle vilja låna 200 000–250 000 kr för oförutsedda utgifter och någon resa. Har barn, barnbarn och barnbarnsbarn i Australien som jag gärna skulle besöka. Är det vanskligt av mig att ta ett lån hos Svensk hypoteks-
pension? 

Dagmar

BIRGITTA Raka rör: Ta inte ett seniorlån. Det är en dyr och vansklig lösning. Denna uppfattning delas till fullo av Pensionsmyndigheten som regelbundet varnar för dessa dyrköpta lån. Det är mycket bättre att försöka ta ett vanligt banklån på din bostadsrätt. De flesta banker och försäkringsbolag har dessutom slutat sälja seniorlån eftersom efterfrågan har dalat i takt med att allmänheten fått klart för sig hur dyra de är. Så här skriver Pensionsmyndigheten: 

Exempel på hur man räknar på seniorlån: Lånar du 500 000 kr med fem procent ränta blir det drygt 200 000 kr dyrare på 10 år jämfört med ett vanligt banklån med två procent ränta. Vid sex procent ränta fördubblas skulden efter 12 år. Förutom själva lånet tillkommer ofta också övriga avgifter såsom uppläggningsavgift, avgift för pantbrev, aviseringsavgift samt kostnad för värdering av bostaden och besiktning.

Den största skillnaden från ett vanligt banklån är att räntorna inte betalas via inkomst eller pension, utan med lånade pengar. Det vill säga antingen löpande från en del av lånet. Eller i samband med att lånet löper ut. Eller när du säljer bostaden. Räntesatserna ligger i normalfallet 2–3 procentenheter högre än för vanliga lån. Det gör att skulden på ett seniorlån ökar snabbt på grund av den höga låneräntan. Oavsett om du väljer rörlig eller fast ränta. 

Det du ska göra, utöver ett vanligt bolån i banken, är att söka bostadstilllägg för pensionärer. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som du kan få om du är pensionär, har fyllt 65 år och har låg pension. En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du har en lägre månadsinkomst än 13 000 kr efter skatteavdrag. Högsta möjliga bostadstillägg är 95 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kr för ensamstående. 

Du ser att det kan röra sig om ett antal sköna skattefria tusenlappar i månaden om du passar in i mallen. Du har rätt att söka bostadstillägg även om du äger din bostad. Värdet på ditt hus eller din bostadsrätt räknas inte som en tillgång och påverkar därmed inte din möjlighet att få bostadstillägg. Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende. Däremot påverkar värdetillgångar över 100 000 kr beräkningen. Med ett seniorlån kan du riskera att få en tillgång, i ditt fall över 200 000 kr, vilket kan omintetgöra din chans till bostadstillägg.

Seniorlån riktar sig vanligtvis till äldre personer som äger en lågt belånad bostad. En vanlig kund är en 70–80-årig kvinna i bostadsrätt. Det finns i dag bara kvar ett fåtal aktörer och typer av seniorlån på marknaden:

Seniorlån med skulduppräkning. Med skulduppräkning betalas räntan inte med månadsinkomsten utan läggs löpande på skulden. Skulden ökar därigenom under hela lånets löptid.

• Seniorlån med ränteuppräkning. Med ränteuppräkning betalas räntan inte med månadsinkomsten, utan räknas upp kvartalsvis. Ränteskulden ökar under hela lånets löptid. Ränteskulden tillsammans med skulden betalas då bostaden säljs.

Seniorlån med försäkringslösning. De pengar som frigörs placeras i en kapitallivränteförsäkring. Livräntan betalas ut med ett månadsbelopp under totalt tio år. Efter tio år upphör försäkringen att gälla. Då finns möjlighet att teckna en ny försäkring om förutsättningar för det finns. Annars kan det bli aktuellt att sälja boendet. Skulden på lånet finns kvar efter tio år på grund av att bolånet är amorteringsfritt. Kunden fortsätter att betala ränta på bolånet efter tio år.

Pensionsmyndighetens råd till dem som funderar på seniorlån är att ta fram fakta, även negativa aspekter, innan man fattar beslut. 

Långivarna är intensiva i sin reklam av fördelarna med sitt lån. Det gäller att veta exakt vad man ger sig in på. Att fatta att pengarna förr eller senare måste betalas tillbaka. På ett eller annat sätt. I värsta fall kan man tvingas sälja sin bostad.

Ta fasta på detta:

Tänk efter hur mycket du egentligen behöver låna. Den högre räntan gör att låneskulden mycket snabbt fördubblas. 

Räntan betalas med lånade pengar
i stället för med inkomsten från pensionen.

Räkna ut lånets verkliga kostnad på 5, 10 eller 20 år. Den effektiva räntan ligger ofta 2–3 procentenheter högre än vanliga bolån. 

Kräv att få alla kostnader räknade i kr så att du kan jämföra med andra lån. 

Innebär lånet att du går miste om rätten till bostadstillägg? Det handlar då i snitt om minst 2 400 kr i månaden som förlorat tillskott till ekonomin.

Får du dra av lånekostnaden löpande, eller först när du säljer bostaden?

På vissa seniorlån läggs räntan till skulden och betalas först den dagen lånet förfaller eller bostaden säljs. 

Vilka uppläggningsavgifter, avgifter för pantbrev, aviseringsavgifter samt kostnad för värdering av bostaden och besiktning tillkommer?

Kan du förnya lånet när det löper ut? 

Vill du lösa lånet i förtid kan du vid bunden ränta få betala ränteskillnaden. Vad händer om du vill sälja i förtid? Tvingas du då betala ränteskillnadsersättning? 

Hur påverkar lånet kommande arv?

Bostadens värde kan ha sjunkit under lånesumman den dag den säljs. Du får själv stå för mellanskillnaden.