Gäller ett 40 år gammalt testamente?

FRÅGA Jag undrar om det testamente som jag och min man fick hjälp att skriva 1970 på Sparbanken fortfarande gäller? Jag hoppas det. Där står att den som överlever den andre ska bo i orubbat bo samt att arvet efter oss båda ska blir våra barns enskilda egendom och alltså inte ingå i deras giftorätt. Testamentet ligger i vårt bankfack.
Undrande

SVAR: Svaret är ja. Under förutsättning att ni bara har gemensamma barn och att ni är gifta.
Ett testamente kan inte bli för gammalt. Men det kan bli föråldrat. Förhållandena i familjen eller i omvärlden kan ju ha ändrats så att testamentet inte speglar era önskemål, eller ens går att uppfylla. Ett sådant testamente bör då ersättas med ett nytt. Kolla med en jurist.

Av praktiska skäl kan det vara bra om barnen känner till att det finns ett testamente. Och var det förvaras. Däremot behöver de inte nödvändigtvis känna till innehållet.

Birgitta Piper