Går det att bota mytomani?

FRÅGA: Hej, jag har två frågor:
1. Är en mytoman själv medveten om att han är mytoman?
2. Går det att bota genom till exempel KBT om personen är motiverad och har insikt om problemet?
Många ljuger av bara farten och vanan men jag har nyligen träffat en man som ljuger om väldigt mycket och han verkar inte bry sig ifall han blir avslöjad.
Helena

SVAR: Mytomanin kan grundas på olika slags bakomliggande personlighetsstörningar, som tecken på begynnande psykoser, där man förlorar känslan för vad som är den vanliga verkligheten. Men ibland finns ett svårt trauma i personens historia, som gjort att man spjälkat upp sig i en verklig och en påhittad version, där den senare ofta är till för att förbättra, läka och förneka tidigare problem.

De flesta är inte ens medvetna om övergången från den ena till den andra versionen. Andra kan vara medvetna om att de går över till en påhittad version, men de reagerar inte med skuldkänslor eller andra självförebråelser, utan ser det som en självklar möjlighet att ha en annan verklighet som de också har tillgång till. Ljugandet kan handla om bagateller. Dessa personer är sällan motiverade att ta itu med mytomanin, eftersom de för det mesta saknar tillräcklig ”sjukdomsinsikt”. Detta kan också hänga samman med en skräck för att inte ha mytomanin att tillgå.

En alltför stark konfrontation med lögnerna kan därför också utlösa våld eller depressioner hos vissa. Jag tror därför inte att KBT har större möjligheter än annan typ av psykologisk behandling. Men om någon undantagsvis skulle ha insikt, tror jag möjligheten är större att hjälpa vederbörande med ett slags personlig/historisk undersökning om hur och varför mytomanin har uppkommit och tillgripits som en räddning ur en traumatisk livssituation.

Tomas Böhm