Går det att uppnå en perfekt marknadsekonomi?

FRÅGA Går det att uppnå en perfekt marknadsekonomi? Vilka hinder finns?

BIRGITTA
Kul fråga. Min motfråga blir: Går det att uppnå en perfekt planekonomi? Mitt högst personliga svar på de båda frågorna är nej.

Marknadsekonomin är till sin natur instabil, vilket betyder att den aldrig kan uppnå, vad du förmodligen menar,  ett ”perfekt” och permanent tillstånd.

Kategoriskt och kort: I mitt tycke finns det varken en ”perfekt” marknadsekonomi eller en ”perfekt” planekonomi. Båda dessa utopier bygger på en slags fundamentalism på det ekonomiska planet. Men det finns en mycket stor och viktig skillnad mellan dessa två ytterligheter: Planekonomi, där den har praktiserats och praktiseras, har aldrig varit och är inte förenlig med demokrati. Alla existerande demokratier baseras däremot på marknadsekonomiska system. Tillåt mig att citera en analys i Sydsvenskan dagen efter Metalls historiska uppgörelse, måndagen den 2 mars, som gör det möjligt för arbetsgivare i 2 000 svenska industriföretag att sänka löner med 20 procent:

”Marknadsekonomins normala mekanismer har satts ur spel… Man måste söka sig tillbaka till 1933 års krisuppgörelse mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet (dåvarande Centerpartiet) för att hitta en tidigare motsvarighet. Också då hade Sverige drabbats av en världsomfattande lågkonjunktur. Arbetslösheten steg lavinartat. Lantbrukare gick i konkurs. Nazister och kommunister talade om kapitalismens död.”