Han försöker styra mig och ska bestämma allt

FRÅGA Jag har äntligen träffat en man och känner mig förälskad sedan två år. Ett av dem har vi bott ihop.

Men. Jag har mer och mer börjat tycka illa om att han ofta i diskussioner trycker ner mig och ska försöka mästra över mig. Han är väldigt auktoritär och vill gärna bestämma, anser alltid att han har rätt och ”så är det”.

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller göra för att någon gång få min vilja/åsikt igenom. Jag känner att han försöker styra mig och vägrar kompromissa. Hur kan vi/jag träna på att förhållandet blir mer jämlikt? Kan man ändra på ”gamla gubbar”?

Gittan

PER  Såg du ingenting av detta när du blev förälskad i honom? Kanske framstod hans stil mer som självsäkerhet och som rent av attraktivt att han visste vad han ville? Nu när ni lever ihop ingår du själv som motpol i hans hållning till omvärlden. Det är helt klart att du måste sätta ner foten och markera att du inte tillåter honom att mästra dig på det här sättet. 

Det är alltid svårt att ändra på andra. Det är svårt nog att ändra på sig själv, men det är antagligen där du måste börja. Det är viktigt att du gör något nu i början av ert förhållande så att inte det här obalanserade mönstret etableras i ert förhållande. Kan du stå för dina åsikter även när han försöker ändra dem? Hur mottaglig är han för din åsikt om du säger att det är okej att han har en annan uppfattning än du men att du inte vill att han påtvingar dig sina ståndpunkter? 

Börja med att tala om för honom att du upplever det trist och tjatigt när han sätter igång på det viset och att du inte tänker utsätta dig för fruktlösa samtal. Om det inte hjälper skulle du kunna pröva att lugnt och sansat gå därifrån och göra något annat. 

Kanske det kan få stopp på honom när du visat var du står. Avled den här typen av samtal på ett tidigt stadium. Börja gäspa! 

Den här tipslistan bygger förstås på mitt intryck av att din man varken använder våld eller hotelser. Om han gör det måste du avbryta relationen. Men om du mest tycker att hans överlägsenhet är tröttsam, kan du pröva att gå emot. Om han inte är beredd att ändra attityd riskerar det att dränera er relation på såväl respekt som jämställdhet.