Han vill inte skriva på äktenskapsförord – vad kan jag göra?

FRÅGA Hej, är mycket orolig inför mitt äktenskap. Han är afrikan och muslim, jag är svenska. Jag har tre barn och jag vill att de ska ärva allt efter mig. Han skulle inte skriva på ett äktenskapsförord. Så vad kan jag göra? 

Marianne

 

BIRGITTA Tänk på detta: Ett äktenskap är inte bara ett kärlekskontrakt. Det är ett juridiskt och ekonomiskt avtal och olika länder har olika lagar och vitt skilda tolkningar även av äktenskapslagar. Vågar du gå in i ett äktenskap där det redan ligger en ganska allvarlig konflikt i öppen dager mellan er båda? En konflikt om vem som ska ha rätt till din egendom. Du själv? Dina barn? Eller mannen, som inte är pappa till barnen? 

En mycket väsentlig fråga är också:
I vilket land ska ni bosätta er? Mitt råd: Ta hjälp av en jurist omgående som kan belysa alla fallgropar och juri-diska effekter av ert äktenskap INNAN du gifter dig. Vad ni kan göra, om ni väljer att gifta er trots intresse-konflikten och trots risken med olika lagregler i olika länder, är att skriva ett så kallat lagvalsavtal där ni anger vilket lands lagar ni vill ska gälla för er del – vid separation och/eller dödsfall. Anlita jurist för att detta avtal ska bli juridiskt korrekt. 

Vid en skilsmässa ska, enligt svensk lag, allt så kallat giftorättsgods delas lika efter att alla skulder är avräknade (om det inte finns äktenskapsförord som säger att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte utgör giftorättsgods). 

Som särkullbarn har dina barn enligt svensk lag rätt att få ut sitt arv direkt efter din död. Förutsatt att du inte skrivit testamente som inskränker deras arvsrätt. Makar som bara – var för sig – har särkullbarn, ärver överhuvudtaget inte varandra, såvida de inte skrivit testamente om att de ska ärva varandra. Däremot har efterlevande make, vid den bodelning som föregår ett arvskifte, rätt till hälften av giftorättsgodset efter avdrag för skulder.

Viktigt att veta är också att det i augusti 2015 träder i kraft en ny lag inom EU, som gäller internationell arvsrätt. Tidigare har det varit medborgarskapet (det egna landet) som styr arvsrätten. Men från och med augusti i år blir huvudregeln att det är hemvisten – det vill säga arvslagen
i det land du bor – som är avgörande. Man kan gardera sig genom att skriva avtal om vilket lands arvslagar man vill ska gälla. Vad är det man brukar säga? Tänk efter före.