Har jag nån arvsrätt överhuvudtaget?

FRÅGA Hej Birgitta, här kommer min fråga. Förutsättningar: Min man och jag har ett äktenskapsförord sedan giftermålet 1980, vi har en gemensam villa som vi äger båda två med allt vad som hör därtill, bohag, med mera. Min man har AB, egenföretagare, enmansföretag. Han köper en ny bil nu, som endast står i hans namn (300 000). Jag har tidigare skrivit på lån för bil. Min man har en gård som är enskild egendom, och som kommer att ärvas av våra två gemensamma söner efter faderns bortfall. Jag har nyttjanderätt om han dör före mig. Kan du ge mig några rättsliga råd i detta. 
Har jag nån arvsrätt överhuvud-taget? Vad kan jag hävda om vi skiljer oss? Hoppas att du förstår min undran och är tacksam för goda råd.

Hälsningar Eva   

BIRGITTA Här dyker upp fler frågor än svar. 
För frågan är hur äktenskapsförordet är formulerat, hur testamentet är formulerat och om det finns försäkringar och vem som står som förmånstagare.
Du bör med andra ord ta din man i hampan och sätta er båda tillsammans med en jurist och gå igenom alla era papper. Det är viktigt att ni kör med öppna kort inför varandra. Det är aldrig för sent att ta initiativ när det gäller att få insikt i sin egen familjeekonomi. Och det kan mycket möjligt vara dags att riva äktenskapsförordet och att upprätta ett nytt testamente. Sådana dokument har i regel ett ”bäst före-datum” och vinner på att uppdateras.