Hur gör jag för att bara min son ska få ärva?

FRÅGA Är frånskild med en vuxen ogift son. Vill skriva testamente där sonen ärver som enskild egendom. Om han förolyckas vill jag inte att min mamma, min bror och syster med familjer ärver. Är det möjligt att uttrycka i testamentet och hur formuleras det juridiskt riktigt? 

Solitär

BIRGITTA Vänd dig till en jurist för att formulera ett juridiskt hållbart testamente. Din son och ende bröstarvinge ärver dig enligt lag med minst sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott. Men i ditt fall är det ju uppenbart din vilja att sonen ska ärva dig fullt ut. Det är du som bestämmer hur dina tillgångar ska gå i arv. Du skriver ett testamente där du klart anger att han är din enda arvtagare. Skulle han avlida före dig, skriver du ett nytt testamente där du anger en ny arvinge som du vill ska få ärva dina tillgångar. Om du efter din sons död hunnit skriva nytt testamente enligt konstens/lagens alla regler, kan inte dina omnämnda släktingar kräva någon form av arvsrätt. Du och din son kan ju också samordna era testamenten. För när du väl är borta så är det ju din son som avgör vem som i sin tur ska ärva honom.

Men det är ju inte säkert att du själv är i stånd att upprätta ett nytt testamente om din son avlidit före dig. Du kan föregripa händelseutvecklingen och redan nu skriva in ”hängslen och livrem” i ditt testamente. 

Som så här, citatet kommer från familjejuristen Caroline Törnquist i M:s faktapanel: ”Min son är ende arvinge. I det fall att han är avliden och inte efterlämnar egna bröstarvingar ska mina tillgångar i stället tillfalla XX …”.