Hur gör man med förskottsarv?

FRÅGA Hej Birgitta! Läser med förtjusning din spalt i M-magasin. Dina svar på läsarnas frågor känns raka och ärliga. Tack för din personliga stil och ditt engagemang. Ja, jag har läst din spalt med förtjusning och inte trott att just jag skulle behöva skriva för att få ditt råd. Min dotter har hamnat i den skuldfälla, som skrivits om så mycket i massmedia. Orsakerna till att hon hamnat där är en lång historia och en personlig tragedi för henne och hennes två barn. Och naturligtvis för mig och min man. Hon har stora skulder, som kronofogden  försöker hjälpa henne att lösa på bästa vis. Hennes bostad är såld, men när försäljningen är avklarad finns ytterligare skulder kvar som hamnat hos kronofogden. Min man och jag har bestämt att vi ska ta ett lån på vår bostad för att hon ska kunna lösa alla sina skulder och ”börja om”. Hon ska naturligtvis stå för räntorna och senare även amorteringarna. Detta har vi kommit överens om och det blir inga problem för vår dotter, som har ett välavlönat arbete. Vi inser, naturligtvis, att hon aldrig kommer att kunna betala av denna skuld till oss under vår livstid. Det blir antagligen ett förskottsarv till henne. 

Men nu till frågan: Hur gör vi det då rättvist gentemot våra två övriga döttrar? Om en dotter får ett förskottsarv, hur ska detta skrivas gentemot de övriga två? Och hur blir det med det förändrade penningvärdet? En summa i dag har ju inte samma värde om kanske 20 år. När ett av ens barn har problem av både ekonomiska och personliga skäl, blir det lätt att all kraft och energi läggs på det barnet. Därför känns det extra viktigt för mig och min man att vi inte ekonomiskt ”favoriserar” det barn som tar den mesta energin just nu. Tid och kraft är en sak, men den ekonomiska biten bör vara så rättvis som möjligt. Tack på förhand.  

En orolig mamma!

BIRGITTA Ta kontakt med er kommun. Där finns experter på skuldsanering som kan ger er råd hur ni kan gå tillväga. Försök ordna så att er dotter får genomgå skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. I höst läggs dessutom ett nytt förslag som går ut på att mildra kraven på den skuldsatte. Tala också med en bankjurist och red ut vad som är bäst i ert fall. En sak är dock klar. Du bör skriva både gåvobrev och testamente där det klart framgår vad din dotter fått och att detta penningstöd ska utgöra förskott på arv. Hur värdet av denna gåva bäst ska justeras upp över tid kan banken hjälpa dig att reda ut. Ett alternativ är att räkna upp summan med konsumentprisindex från utbetalningsdagen till och med arvskiftet. Hur ni löser räntefrågan, och vem som ska stå för den under årens lopp, kan dock kräva en annan lösning.