Hur kan min mor bli av med skogen och behålla bostadstillägget?

FRÅGA Min mor äger del i en skogstomt som hon vill bli av med. Men ingen av arvtagarna vill bli skogsägare.
Ett barnbarn kan tänka sig att hjälpa till.
Taxeringen uppgår till ca 175 000 kr. Min mor vill inte sälja eftersom hon får bostadstillägg.

Kan hon skriva ett gåvobrev till barnbarnet? Som i sin tur skriver gåvobrev till de rättmätiga arvtagarna? Och ett till min mor den dagen hon eventuellt måste flytta till ett äldreboende? Det barnbarn som övertar skogen ärver mig, skogen blir alltså kvar i släkten.

Är denna lösning laglig?

BIRGITTA: Först och främst tyder din fråga på att det finns fler del-ägare i din mammas skogstomt. Det innebär att det är många kockar i soppan. Inte bara din mammas egna bröst-arvingar och hennes barnbarn, utan även de andra del-ägarna och deras arvingar. Dessa kan säkert ha synpunkter på att splittra upp ägandet på ännu fler händer.

Vid samägande och tvister tillämpas samäganderättslagen. Kan delägarna vid exempelvis ett arvskifte i värsta fall inte komma överens så kan delägare ansöka hos tingsrätten att fastigheten ska säljas på offentlig auktion.

Du har själv skissat på ett upplägg. Ta dina tankar och uppslag och gå till en advokat, specialist på familjerätt och arvsfrågor. Samägande, marköverlåtelse, inbördes gåvor som kan uppfattas som en affärsuppgörelse, avtal som innebär att bröstarvingar avstår arv till förmån för sina egna barn – sådana trixiga transaktioner kräver en grundlig analys. Även skattemässigt.

Du kan också anta att marknadsvärdet på din mammas andel i skogstomten ligger rejält över taxeringsvärdet. Det finns tyvärr inga enkla svar på komplicerade problem. Anlita jurist. Det är både enklast och bäst.

PS Du ska veta att man får lov att äga runt 100 000 kr utan att det påverkar bostadstillägget för pensionärer.