Hur lämnar jag bäst över fritidshuset till mitt barn?

FRÅGA Jag ämnar överlåta mitt fritidshus till mitt ena barn till ett ganska lågt värde som dock är satt av mäklare. Det andra barnet har redan fått motsvarande på annat sätt. Full enighet råder i detta. Jag undrar hur jag bäst skall gå till väga med överlåtelsen? Kan överlåtelsepriset vara högre än det som det andra barnet redan kompenserats för? Detta med tanke på framtida reavinstbeskattning vid eventuell försäljning. I det som anses vara ett förtida arv ingår att jag får vistas i huset så länge jag vill och orkar.                      

Mor till två barn

BIRGITTA Det finns olika svar på din fråga. Ett säkert tecken på att du bör anlita erfaren jurist. Men ett förslag kan vara att skriva ett gåvobrev. Det innebär nämligen att ni slipper både kapitalvinstskatt och stämpelskatt för lagfarten. Du bör då också skriva att gåvan ska vara enskild egendom. Vid gåva tar mottagaren över givarens anskaffningsvärde. Men hela transaktionen, oavsett upplägg, innehåller delar som det kan bli tvist om i efterhand. Så skriv ner dina tankegångar och motiveringar bakom din prissättning, din nyttjanderätt och kompensationen till ditt andra barn, som underlag till en advokat att ta ställning till.

Källor: Nordea, Danske Bank/Skånes Provinsbank, Sparbanken Finn, Avanza Bank, SEB, Handelsbanken, Försäkringskassan, Ikanobanken, Haskel/fristående finansrådgivare