Hur löser jag ut sambon?

FRÅGA Jag äger 95 % av min bostadsrätt och sambon 5 %. Vi har skrivit samboavtal och bortsett från bodelningsregeln. Om vi separerar, måste jag då sälja, eller hur gör vi för att han ska få ut sin del? 

Han lade in 117 000 kr, men ska ju också få ta del av värdestegringen. Han vill att jag ska ge honom ett bud eller sälja. Jag vill hellre köpa ut honom för det han lagt + värdestegringen. 

Hur går jag tillväga? SO

BIRGITTA Här kommer en rak puck från M:s faktapanel, Swedbanks privatekonom Arturo Arques

– När man löser ut varandra gör man det normalt till marknadspris. Enklast är att be en eller två fastighetsmäklare göra en värdering. Kan ni enas kring värderingen betalar du honom fem procent av det uppskattade marknadsvärdet (fastighetsmäklarens värdering) mot att han överlåter sina fem procent till dig. Enklast gör ni upp affären på din bank, särskilt om du behöver låna pengar. Alternativt tar ni hjälp av mäklare. Se då till att förhandla ner provisionen ordentligt, eftersom insatsen i denna affär är begränsad till värdering och avtalsskrivning. 

Juristen och specialisten på familjerätt, Caroline Törnquist, har ytterligare en aspekt: 

– Sambon som blir utköpt ska deklarera och betala skatt på eventuell vinst på sin andel. Den som köper ut får tillgodoräkna sig köpeskillingen som en anskaffningskostnad för de
5 procenten vid framtida försäljning. 

Ytterligare en reflektion: Om köpeskillingen för de 5 % understiger 117 000 kr, har sambon gjort en förlust. Om beloppet överstiger det, har han gjort en vinst som han ska kapitalvinstbeskattas för, med 22 %. 

Och en varning. Sambolagen är ett tolkningsträsk. Ta hjälp av en skicklig familjerättsjurist innan ni börjar rådda med betalning. Även om man avtalat bort sambolagens bodelningsregler kan den som äger hyreskontrakt eller bostadsrätt ändå tvingas lämna bostaden ifrån sig till den som hävdar störst behov. Den här lagparagrafen från familjerättsadvokaten Annette Johansson bör alla läsa. Den avslöjar vad som kan hända i en tvist om vem som ska få behålla bostaden, även om den inte är samboegendom.

 

Sambolagen 22 §

Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. …/… Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. I annat fall skall vad som fattas betalas med pengar. Ställs godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna.