Hur samboseparerar man så smidigt som möjligt?

FRÅGA Min nuvarande sambo flyttade in till mig medan jag bodde i en hyresrätt. Under tiden skedde en ombildning till bostadsrätter och då köpte vi lägenheten.

Just nu funderar vi på att gå skilda vägar men jag skulle få bo kvar eftersom jag har mycket bättre ekonomi än han har. Hur fungerar det med lånet på lägenheten? Vi köpte denna för 1 100 000 kr, vi har gjort ganska stora renoveringar så den har säkert ökat i värde.
Hur går vi till väga för att ordna detta så bra som möjligt för oss båda?
Maria

BIRGITTA
Att vara sambo är en farlig förbindelse. I dag lever runt en tredjedel av alla samlevande par som sambor och sambolagen invaggar folk i falsk trygget. Att vara sambo ger inte samma skydd som att vara gift. Sambolagen förvillar. Den kom till som ett begränsat skydd åt den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande.

Man delar som sambopar (till skillnad från ett gift par utan äktenskapsförord) absolut inte lika när man går skilda vägar.
Sambolagen gäller gemensam bostad och gemensamt bohag, inköpt för gemensamt bruk, till exempel möbler och hushållsmaskiner. Inget annat som man inte på papperet äger gemensamt.

Som sambo gäller det att ha järnkoll på vem som äger vad och vem som har betalt för vad. Det gäller att hålla ordning på bevisen: kvitton, avtal, lån och köpekontrakt.

Som du säkert förstår är det för bådas skull läge att anlita en duktig familjerättsjurist som är väl insatt i sambolagens fallgropar. Börja med att gå till banken där ni har tagit lånet. Där kan du säkert också få tips på en jurist med gott rykte på orten som ni kan anlita.

Ett generellt svar på frågan om hur sambor delar på en gemensamägd bostadsrätt: Har ni inte avtalat annat så får du lösa ut din sambo med halva marknadsvärdet (efter avdrag för skulder och latent skatt på eventuell vinst). Kan man inte komma överens kan man vända sig till tingsrätten och begära en bodelningsförrättare.

Bli inte kulbo, delsbo, särbo eller sambo innan du läst detta!

• Sambor ärver inte varandra enligt lag. För detta krävs testamente.
• Vid en separation: Gör bodelning direkt för att undvika framtida problem. Ändra testamente och förmånstagarförordnanden i olika försäkringar direkt.
• Vid separation eller dödsfall ska enligt sambolagen ska bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk delas lika. Detta sker oberoende vem som äger/betalt bostaden och bohaget. I övrigt behåller var och en sin egendom.
• Bodelning enligt sambolagen vid sambos död kan bara begäras av den efterlevande sambon. Bodelning sker alltså inte med automatik och framförallt inte om den efterlevande inte begär det.
• Sambor kan skriva ett samboavtal och avtala bort sambolagens regler om att den gemensamma bostaden och bohaget ska delas lika vid en eventuell framtida separation. Avtalet ska vara skriftligt, men behöver inte bevittnas. Vittnen svart på vitt kan dock vara bra att ha.
• Observera att sambor inte kan skriva äktenskapsförord.
• När du ska bli sambo, ta hjälp av familjerättsjurist.
• Skriv samboavtal i två exemplar. Det bör på originalhandlingarna stå att det förekommer två exemplar av avtalet. Allt för att förhindra att en av parterna vid en separation ska kunna påstå att det inte existerar något avtal.
• Skriv testamente.
• Teckna livförsäkring.
• Kolla er försäkringssituation. Skriv in varandra som förmånstagare. Kolla om ni har rätt skydd och att rätt person står som förmånstagare.
• Pensionsöverföring är en fallucka för sambor. Denna rättighet gäller bara gifta par och registrerat partnerskap. Inte sambor.
• Spara på kvitton.
• Köp alltid kapitalvaror tillsammans och båda ska stå som ägare på kontrakten.
• Gör klart för dig vem som får stå med skulderna vid en separation.
• Dela lika på gemensamma löpande kostnader som mat och hyra.
• Öppna gemensamt konto i bådas namn för gemensamma utgifter.
• Ha eget konto i eget namn för eget bruk.