Hur sparar man bäst för att trygga en framtid på egen hand?

FRÅGA Hur gör man bäst för att, inom äktenskapet, spara månatligen till den ena parten för att den ska ha en reserv av pengar vid den andra makens frånfälle – som inte ingår i arv efter denna?

Min man har en hög pension, vilket jag tyvärr inte kommer att få.

Då min man är 16 år äldre än jag, 74 år, så är sannolikheten större att jag lever längre än han gör.

Han har två barn från tidigare äktenskap, och jag har ett. Vi har skrivit testamente som innebär att endast laglotten utbetalas till våra barn den dag en av oss avlider.

Vår tanke nu är att varje månad spara så jag har ett eget kapital att dryga ut min inkomst med, ifall jag skulle bli ensam kvar. Jag har funderat på bland annat kapitalförsäkring med mig som förmånstagare.

Berit

 

 

BIRGITTA Ni tänker rätt. Bra att i god tid bygga upp en trygghetsbuffert för den i ett förhållande som riskerar att få det knapert när den rikare partnern avlidit. Det är ett bra upplägg att spara i en kapitalförsäkring där du är insatt som förmånstagare. Ni bör också skriva ett äktenskapsförord där ni anger att denna försäkring ska vara din enskilda egendom och därmed inte utgör giftorättsgods som ska delas vid skilsmässa. Ni bör också i ert testamente ange att denna kapitalförsäkring är din enskilda egendom och att den inte ska ingå i arv som ska fördelas till arvtagarna. Det betyder att du även måste skriva in i testamentet vem som du vill ska ärva din enskilda egendom. Det är snårigt med arv och särkullbarn. Man kan inte vara nog försiktig så att man inte kränker bröstarvingarnas rätt till sin laglott. 

I valet av kapitalförsäkring bör ni absolut välja en k-försäkring utan årliga fasta höga avgifter och utan årlig avgift i procent på ditt insatta kapital och utan mångåriga uttagsrestriktioner och utan uttagsavgifter. Den ska också erbjuda ett stort och fritt fondurval, där du själv kan sätta samman en fondkompott av högt rankade fonder med låg avgift. Under alla förhållanden ska det vara du som avgör vilka fonder du vill spara i, inte bank eller försäkringsbolag som har ett egenintresse av att tjäna så mycket som möjligt på ditt sparkapital. Det finns hårresande exempel på kapitalförsäkringar som skörtar upp försäkringstagaren på ett nära nog oanständigt vis. 

Det finns kapitalförsäkringar som kostar 4 000 kronor om året och som dessutom innehåller fasta fondpaket med onödigt höga fondavgifter och dessutom uttagsrestriktioner. Det finns kapitalförsäkringar som bara kostar några kronor om året och som erbjuder fritt val av fonder. Vilket är mycket bättre, för då får du mer i avkastning. Sådana kapitalförsäkringar till lågpris finns hos nätbankerna Avanza och Nordnet som bara tar några ynka kronor i avgift om året. Även Nordea har en billig kapitalförsäkring, men i den har du ett begränsat urval av fonder att välja mellan. Mestadels bankens egna. 

En unik analys och jämförelse av kapitalförsäkringar i 13 banker och försäkringsbolag utfördes hösten 2015 av oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I den avslöjades enorma prisskillnader. Utredningen visar att kapitalförsäkringar är en praktmina om du inte kollar villkoren och den totala prislappen per år. Det gäller att reda ut: Vad kostar mitt sparande i en kapitalförsäkring räknat i kronor per år? Var finns billigare och bättre alternativ? Du hittar utredningen på sajten konsumenternas.se