Jag favoriserar ett barn

FRÅGA Jag har gjort det mest förbjudna: skrivit om mitt testamente till en av tre döttrars fördel. Just nu känns det bra, men jag oroar mig för om det alltid kommer att kännas bra.

Orsaken till att jag tagit detta beslut är att två döttrar svek mig när jag hade det som svårast (deras pappa var otrogen medan jag var svårt sjuk). En dotter stöttade mig både i kärlekssorgen och under sjukdomstiden, hon handlade och pysslade om mig. De andra två verkade likgiltiga. Vad jag vet finns inget som skulle föranleda detta beteende.

När jag berättar om testamentet  för vänner blir de chockade, ”så gör man bara inte”. Jag ville på detta viset tacka min ”snälla dotter” och straffa de två ”elaka”. Ändå är jag orolig för mitt eftermäle. Ingen lätt fråga, tycker bara att du är klok och vore tacksam för din spontana synpunkt.

Fastighetsägare

 

PER Till att börja med så måste jag utgå från att du har laglig möjlighet att skriva om ditt testamente på det sätt som du gjort. Alla syskonen har ju rätt till sin laglott. Materia – som till exempel en fas-tighet – kan självfallet användas för att återspegla relationer och för att påverka dem; vilket ditt testamente med all säkerhet kommer att göra.

Du skriver inte hur lång tid som gått sedan du haft din svåra tid. Det blir skillnad om detta är något du gör snart inpå eller om du har haft lång tid att tänka igenom det. 

Jag undrar förstås hur mycket du och dina döttrar har talat om den svåra tiden. Har du förklarat för dem hur sviken du känt dig? Har de kunnat ge sin syn på saken? 

Bestraffning är ett tveksamt sätt att hantera besvikelser på. Inte minst för att det slags besvikelse som du upplevt sällan lindras fullt ut av bestraffningar. Särskilt inte eftersom den får verkan först efter din död.

Eller har du tänkt berätta för dem om ditt ändrade testamente? Att ge något extra till den av dina döttrar som varit ditt stöd är en annan sak än att bestraffa. I så fall tycker jag att du ska överväga att ge gåvan till din dotter medan du lever. Men du måste väga fördelarna av gåvan mot nackdelarna med risken för försämrade relationer till syskonen.

Jag vet inte hur relationerna mellan dem ser ut i dag, men risken med att göra som du gör är att du tar splittringen mellan dig och de två andra vidare till nästa generation. Du skriver att du är orolig för ditt eftermäle.

Jag tänker att det är lika viktigt att tänka över vilka konsekvenser som ditt testamente får för den dotter du vill favorisera, när du är borta.