Jag har obligationer som inte tillhör mig på mitt vp-konto

FRÅGA: Det är så att jag har ett VP-konto för obligationer. På detta konto finns en del obligationer som inte tillhör mig, fast jag står för dem.

Det är obligationer som tillhör mina syskon, mor och mig med 1/6 vardera. Det är obligationer som tillhör mina barnbarn, det är obligationer som tillhör mina barn, mig och min man samt min mans och mina obligationer tillsammans.

Min fråga är nu: Hur gör mina efterlevande med dessa när jag dör? I bouppteckningen kommer det att stå att jag äger dem, men det gör jag ju inte. Jag har skrivit in i pappren, som jag har i min pärm, vem de tillhör. Räcker detta?
Marie-Louise

SVAR: Nej, det räcker absolut inte. En sån röra. Klart att du måste reda ut detta ordentligt. Det kan bli stökigt att dela upp obligationerna även vid en eventuell skilsmässa.

Nu menar jag inte att vara elak, men det är ganska enkelt att lyfta luren och fråga sin bank: Hur gör jag? Och sedan: Kan ni ordna detta åt mig? Och så gör de det. Banken ska ju inte bara ta hand om mina pengar och värdepapper och tjäna pengar på mig. De ska ju också tjäna mig, som kund. Service och rådgivning är det bankerna anger som skäl för alla möjliga olika avgifter på fonder, kredit- och kontokort, på sin internetbank och på olika sorters konton och sparprodukter. En bra bank, mån om sina kunder, hjälper dig självklart med detta.

1. Vad du kan göra är att föra över de olika obligationerna till enskilda VP-konton i den rättmätige ägarens eget namn. Tala om för alla vad du gör, så att alla berörda är införstådda med att de blir ägare till eget VP-konto och vad det innebär.

2. Du kan också som alternativ använda dig av flera VP-konton, som du registrerar som Samägarkonton, det vill säga att till exempel ägandet av innehaven på ett visst VP-konto ska vara en sjättedel vardera för dig, dina syskon din mamma. Gör sedan på samma sätt med de andra samägda obligationsinnehaven. Jag gissar att det kan kosta en viss avgift för dessa nya konton. Men det kan det väl vara värt för att slippa en cirkus när obligationer i en enda ägarröra ska delas upp efter din död? Om din bank inte ställer upp, så bör du ta en jurist till hjälp för att få allt fixat juridiskt korrekt.

Birgitta Piper