Jag har två söner och två gårdar – den ene vill ta över båda

FRÅGA Jag är ensamstående mor och äger två gårdar, den ena taxerad till 14 miljoner och den andra till 4 miljoner.

Jag har två söner. Den äldste är företagare och ekonom och vill ta över båda gårdarna, den yngste är inte ett dugg intresserad.

Hur gör jag för att det ska bli någorlunda rättvist? Måste jag sälja till den äldste? Har inte lust till det än på några år, men rätt som det är kan jag ju dö och då delas allt mitt itu och säljs om jag inte agerar förebyggande nu.

Jag vill förstås att gårdarna överlåts till den som är intresserad och driftig. Den andre sonen är medveten om att han inte kan få hälften, för då måste allt säljas. Men han måste ju få en hel del av den andre. Hur gör man bäst här?

Tacksam för råd

 

BIRGITTA. Min första reflektion: Du måste ingenting. Du bestämmer själv och ha inte för bråttom. Ta först hjälp av proffs. LRF Konsult har mycket bred och mångårig specialkompetens inom skifte av jordbruksegendomar. Det finns även advokatbyråer med stor erfarenhet av generationsskiften på detta område. Men ta referenser. Det är ingen enkel juridik. 

Informera dig i lugn och ro hos sakkunniga om olika lösningar, möjligheter och begränsningar. Minst lika viktigt: Gör klart för dig effekten av olika alternativ. Du måste också veta att en bröstarvinge alltid kan kräva att få ut sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott.

Vad vill du egentligen själv? Är det viktigt för dig att gårdarna går i arv? Vem ska driva gårdarna vidare? Och hur? Har din äldste son, som är företagare, möjlighet att lösa ut sin bror? Med reverser och lån? Kan man stycka av tomtmark? Kan du kompensera din yngre son på annat sätt?

Och hur kan du vara säker på att han om några år och vid högre ålder inte har en helt annan ståndpunkt? Det enda man med säkerhet vet om framtiden är att saker och ting förändras.

Förbered ditt arvskifte genom att be proffs göra en analys och en hållbar arvsplanering och räkna på olika alternativ och värderingsmodeller redan nu. Marknadsvärdet på dina två gårdar är sannolikt högre än taxeringsvärdet. Men det finns även avkastningsvärde och kanske latenta tomtvärden att ta hänsyn till. Även beskattning och belåning har betydelse.

När du väl fått djupare insikt om det juridiska och ekonomiska läget bör du sätta dig ner med dina söner och tala om: Vad säger lagen? Vad finns det för alternativ? Vad tycker de? Vad vill de? Vad är möjligt? Vad är rimligt? 

Till slut: Vad vill du själv? Inte så dumt att ha ett sådant samtal på neutral mark, exempelvis tillsammans med den eller de sakkunniga och opartiska som du har anlitat i förberedelsen till ditt generationsskifte. Under alla omständigheter bör du redan nu med hjälp av sakkunniga skriva ett testamente.