Jag ska få en friggebod på föräldrarnas tomt

FRÅGA Mina föräldrar vill att jag ska få en friggebod som står på plintar på deras tomt. Jag har en äldre bror. Hur gör vi enklast, utan att det blir för dyrt?

Ulla

BIRGITTA Svårt att svara utan att ha mer fakta. Finns friggeboden redan på plats? Ska den byggas åt dig? 

Så här säger nämligen sakkunskapen: Man kan inte ge bort en byggnad som redan finns på en fastighet. Det kan man bara göra om man rent faktiskt forslar bort byggnaden och placerar den någon annanstans. Däremot skulle du med egna pengar kunna låta bygga en friggebod på dina föräldrars fastighet. Då betraktas friggeboden som byggnad på annans mark och då måste du arrendera den del av marken (fastigheten) som friggeboden står på. 

Men det är krångligare än så. Den dagen dina föräldrar säljer fastigheten – alternativt efterlämnar den som tillgång i sitt kommande dödsbo – så äger du en byggnad på annans mark. 

Skulle det vara så att friggeboden verkligen ska flyttas bort från föräldrarnas tomt? Ja, då handlar det om att marknadsvärdera boden. Din bror bör få motsvarande värde samtidigt, för rättvisans skull. Dina föräldrar kan ge boden till dig som gåva. Grundprincipen är att gåva till barn utgör förskott på arv. Om din bror inte samtidigt får ett motsvarande värde som kompensation, får han bli kompenserad i arvet efter era föräldrar. 

Ett gott råd: Anlita en jurist och red ut frågan – och prata med din bror.