Jag vill att barnbarnen ärver mig – men inte att de slösar bort arvet

"Vill ju inte att en kanske strulig tonåring ska sätta sprätt på pengarna!" Vår ekonomiexpert Birgitta Piper ger svar på en orolig läsares fråga om arv.

FRÅGA Har skrivit testamente där mina tre barn får sin laglott. Resterande fördelas på mina sex barnbarn. Ett av barnen har framfört synpunkt på att det inte är så klokt att ge 18-åringar så mycket pengar. Det rör sig om några hundra tusen per barn. Har skrivit i testamentet att det är min önskan att pengarna ska användas först när de fyllt 25 år. Har förstått att det inte är bindande på något sätt. Hur ska jag tänka? Vill ju inte att en kanske strulig tonåring ska sätta sprätt på pengarna i stället för bostad eller studier.

Mormor

BIRGITTA PIPER Det är du som bestämmer över hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Du har klokt nog sett till att dina barn får sin laglott, vilken undanröjer bråk om arvet i efterhand. Enlig ärvdabalken har man rätt att begränsa bröstarvingars arvsrätt till hälften av en arvslott, det vill säga en laglott. Vilket gör att du har full laglig rätt att fördela resten av arvet till dina barnbarn. Eller för den delen även till någon annan.

Det är en klok invändning att förhindra att en 18-åring får ärva ett stort och härligt kapital, fritt fram att sätta sprätt på direkt. Om du skriver in villkoret att kapitalet ska delas ut först när barnbarnen uppnått en viss ålder kan det emellertid komplicera dödsbohanteringen om du dör innan samtliga barnbarn uppnått myndighetsålder. För i ett sådant läge måste ju deras arvsintresse företrädas av en särskild förvaltare. För att få ett sådant testamente korrekt formulerat måste du anlita en familjerättsjurist.

Det enklaste sättet att spara till barnbarnen kan i stället vara att teckna en kapitalförsäkring i ditt eget namn, men där du sätter in barnbarnen som förmånstagare. I en kapitalförsäkring kan du villkora att förmånstagaren inte får ut kapitalet förrän exempelvis vid 25 års ålder. Men även med förordnanden är det viktigt att uttrycka sig korrekt.

Ta kontakt med det försäkringsinstitut du väljer, eller den bank som erbjuder kapitalförsäkringar och få instruktioner om hur du ska formulera dina villkor. Så har jag själv gjort när jag tecknade en villkorad kapitalförsäkring till mina barnbarn på Avanza.

Observera att vad som står i en försäkring gäller oavsett vad som står i ett testamente.