Varför låna 200 000 kronor bara ”för säkerhets skull”? Den motfrågan ställer vår ekonomiexpert Birgitta Piper till en läsare som vill få sin make att gå med på att belåna huset. En fråga hämtad ur senaste numret av M-magasin.

FRÅGA Vi är ett gift par och båda fyller 80 år och är pigga och alerta, men man vet ju aldrig. Om någon av oss går bort och den andra inte klarar att sköta ekonomin bör man nog skriva en framtidsfullmakt har jag förstått. Vi har tre döttrar (en av dem bor utomlands) och tänker att de två andra eller en av dem kan sköta detta. Kan man ordna detta genom sin bank?
En sak till som oroar mig. Vi har cirka 100 000 kronor som reserv för oförutsedda utgifter eller om man vill unna sig en resa. Detta räcker ju inte så långt. Jag skulle vilja ta ett lån på säg 200 000 kronor då vi har ett hus som är värt drygt 4 miljoner kronor och våra pensioner är låga. Men min man vill inte. Tycker du inte jag har rätt? Man ska ju leva!

Fortfarande nyfiken

BIRGITTA PIPER Jag håller med din man. Varför låna 200 000 kronor bara ”för säkerhets skull”. Ett sådant lån kan i stället bli en belastning för er privatekonomi. Räntorna kommer att stiga och lån ska amorteras. Dess-utom är det inte alls säkert att en bank skulle bevilja er ett sådant lån. Banker är ytterst restriktiva att bevilja lån där kundens inkomst enbart består av pensionen. Banker måste ju ta hänsyn till kundens återbetalningsförmåga.

Däremot håller jag med dig om att det är klokt att låta skriva en framtidsfullmakt. Tala med banken eller kanske bättre med en familjerättsjurist som kan hjälpa er att formulera fullmakten. En framtidsfullmakt – korrekt formulerad och upprättad – medger nämligen mycket omfattande personliga och privata befogenheter, alltså inte bara ekonomiska transaktioner via banken.

Att sätta in två av era döttrar som fullmakts innehavare är ett bra förslag. Men ni kan också välja en annan trovärdig person vars omdöme ni litar på. Kolla också om ni är berättigade till bostadstillägg för pensionärer.

Ni är troligen berättigade till bostadstillägg. Värdet av egen bostad utgör inget hinder. Ta kontakt med Pensionsmyndigheten och be dem hjälpa er med ansökan.