Jag vill sälja vår sommarstuga efter makens stroke

FRÅGA Min make fick en ”mild” demensdiagnos i december. Han vårdas nu på vårdhem. Tidigare ordnade vi en fullmakt som innebar att jag kunde göra hans bankaffärer. Då skrev vi också en ”generell” fullmakt som vi laddade ner från nätet. Den innebär bland annat att jag kan vara hans ombud i vårdsammanhang. Kan jag sälja vår gemensamma sommarstuga? Han kommer inte längre att kunna nyttja den och jag har inte råd att behålla den. Är det något vi behöver tänka på i vår situation?
Mira

 

BIRGITTA Du säger att ni undertecknat en generell fullmakt. Är du säker på att det inte är en generalfullmakt du menar? Detta måste du noga reda ut innan du agerar för din mans räkning. Med en generalfullmakt bör du fritt kunna få ta ansvar för era bådas ekonomier. Som exempel även försäljning av en fastighet. Det är ju det grundläggande syftet med just en generalfullmakt: Att inte stå maktlös och ekonomiskt bakbunden när livspartnern eller en skyddsling inte längre är rättskapabel. Du säger att du laddat ner ett underlag för en generell fullmakt från nätet. Du måste kolla om det finns några förbehåll i den fullmakt ni undertecknat så att du inte bryter mot avtalet om du säljer stugan. 

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt – alltså utan inskränkningar. Den ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. 

En fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt. 

En fullmakt behöver inte bevittnas. Men min bedömning är att det, som försiktighetsåtgärd, är bättre med bevittning än utan. Man vet aldrig om det dyker upp protester och komplikationer när man vill realisera den.