Min man är elak och jag vill skiljas, men har inte råd

FRÅGA: Jag vill skiljas, men har inte råd. Jag är helt beroende av min man. Har varit hemma många, många år med våra barn och sedan jobbat deltid inom vården med låg lön.

Blev uppsagd för fyra år sedan och har inte lyckats få något nytt. Är nu 58 år. Arbetslös. Usel pension. Och vantrivs med min man. Han tjänar bra och jobbar fortfarande. Men vi har glidit ifrån varandra och jag tycker inte ens om honom.

Han är elak och nonchalant och föraktfull. Jag är inget värd i hans ögon. Min självkänsla är i botten. Hur ska jag göra för att stå ut? För att må bättre?                  

Gunilla

TOMAS BÖHMS SVAR: Jag har bett Birgitta Piper att också svara dig om det ekonomiska. Äktenskap ska vara något frivilligt, inte ett ekonomiskt beroende, där frigörelsen känns som en omöjlighet.

Hur mycket vet han om vad du tycker om honom? Har du talat med honom om dina tankar om skilsmässa? Ibland anar den andre ”ingenting”, för att han inte vill se eller höra. Kanske du sagt allt som behöver sägas, men om du inte har gjort det, så börja där. Han kan ju behöva få en chans att ändra sig genom att du talar om hur du känner det.

Men om han vet – och inte bryr sig – så finns det inget känslomässigt hinder kvar för dig för att skiljas. Men samtidigt undrar jag: vad är det som gör att du frågar mig? Det ekonomiska och juridiska kan du ju själv ta reda på genom att ringa en jurist eller fråga en kunnig person i din kommun.

Är det ändå så att det finns någon tvekan i dig? Att bli ensam? Vad barnen ska tycka? Eller undrar du rentav om det finns en chans att vända ditt dåliga förhållande till något bättre? Känns det som ett misslyckande att ge upp efter alla år tillsammans och skiljas?

Kanske är det ändå så att du frågar mig för att det också finns en psykologisk tvekan. Om du får reda på mer om de ekonomiska villkoren kanske det klarnar för dig med det övriga beslutet.

BIRGITTA PIPERS SVAR:  Arma du. Varenda juridisk sakkunnig jag rådfrågat reagerar på samma sätt: med stor empati, sympati och engagemang.

Lagen är inte hjärtlös. En frånskild äkta hälft kan även i modern tid tilldömas underhåll om han eller hon inte har annan möjlighet att försörja sig. Anlita genast en familjerättsjurist. Det finns ett hopp om att du kan bli tilldömd ett underhåll, för kortare eller längre period. Eller få ett engångsbelopp utbetalat vid en skilsmässa. I det här fallet finns faktorer som pekar på den möjligheten: Långt äktenskap, hemarbete och att du blivit av med jobbet i en ålder där det inte är lätt att hitta ett nytt.

Vänd dig till din bank, bankjurister kan ge dig råd och hjälpa dig reda ut ett antal viktiga frågor:
1. Har ni äktenskapsförord? Som gör att din man försäkrat sig om att hans egendom förblir hans egen vid en skilsmässa?

2. Äger någon av er några tillgångar som är klassade som enskild egendom i testamente eller gåvobrev? Enskild egendom ingår inte i det giftorättsgods som ska bodelas vid skilsmässa.

3. Finns det pensionsförsäkringar? Och vem står då som förmånstagare i dem? I giftorättsgods ingår som huvudregel även värdet av äkta makars pensionsförsäkringar.

4. Hur ser skuldsidan ut? Utan äktenskapsförord, enskild egendom och annan förmånstagare än hustrun/maken i en pensionsförsäkring, delas giftorättsgodset lika mellan makarna. Den som äger mest måste i samband med en bodelning dela med sig av sin egendom så att var och en äger lika mycket.

Grundregeln är att makarna efteråt ska försörja sig själva. Men det finns undantag. Pliktskyldigast råder jag dig att gå till en familjerådgivare, som kanske kan få ert äktenskap att fungera igen. Själv tror jag dock mest på lösningen att du omedelbart anlitar en bra familjerättsjurist för att se vad du har för möjligheter vid en skilsmässa. Bankerna brukar ha koll på bra namn.

Källor: Danske Bank, Handelsbanken, Carnegie