Jag vill skiljas men har varken jobb eller bostad – hur gör jag?

FRÅGA Jag är 60 år. Jag har varit gift i tio år. Vad händer med mig efter en skilsmässa? Jag har inget jobb och  ingenstans att bo. Hur gör jag?

Susanna

BIRGITTA Tala med varandra! Det enda vettiga ni kan göra är att sätta er ner och reda ut: Vad händer med dig och vad händer med honom vid en skilsmässa? Du nämner ingenting om barn, gemensamma eller särkullbarn. Du nämner inget om eventuella försäkringar och pensioner eller besparingar. Du nämner inget om vad som utgör giftorättsgods eller om det finns äktenskapsförord som är till nackdel för dig vid en skilsmässa. För utan äktenskapsförord ska ni dela på nettovärdet av er gemensamma egendom.

Jag kan inte råda dig annat än att kontakta en familjerättsjurist. Du kan möjligen starta med att kontakta kommunens skuld- och budgetrådgivare som har bred erfarenhet av människor i ekonomiskt trångmål. En sådan konsultation är kostnadsfri.

Ansökan om skilsmässa hanteras av tingsrätten. Här kan du läsa hur det går till: domstol.se/Familj/Skilsmassa