Jobbar extra – ska jag pausa pensionen?

Är det smart att ta ut hela sin pension samtidigt som man jobbar extra? Det undrar en läsare. M-magasins ekonomiexpert Birgitta Piper reder ut.

FRÅGA Jag tar ut hela min pension och jobbar extra. Det ger en löne- och pensionsinkomst på över 50 000 kr och en extra skatt på pensionen med 2 000 kr per månad. Jag betalar statlig skatt. Är det bättre att stoppa pensionen och leva på lönen? Ökar pensionen i värde om jag fryser den, eller förlorar jag på det? Ökar den lika mycket som jag nu skattar bort?

Undrande

BIRGITTA PIPER Du har en mycket god årsinkomst. I ditt fall skulle jag pausa pensionen för att komma under gränsen för statlig skatt. En pausad pension växer till sig med ett antal procent varje år. Men om den ökar lika mycket som du nu ”skattar bort” går inte att säga utan tillgång till fler uppgifter om din ekonomi.

Men klart är att det lönar sig att vänta med att ta ut sin pension tills man fyllt 66 år. För då sänks skatten på både pension- och förvärvsinkomst.

En nyhet är nämligen att den extra pensionärsskatten för äldre över 65 år på 6,15 procent tas bort redan från den 1 juli i år. Det finns en motsvarande åldersgräns även för lönen. Jobbar du från det år du fyller 66 år så får du ett utökat jobbskatteavdrag vilket gör att skatten på den inkomsten blir väldigt låg.

Blandar du inkomster från lön och pension så hamnar du någonstans mitt emellan.

Man bör tänka på att den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. En paus av allmän pension kan alltså sänka din skatt och erbjuda en högre månadspension senare i livet. Enda skälet att låta bli att pausa kan vara en diagnos som indikerar att livet blir kortare än statistiken anger.
I sådana fall kan man välja att ta ut alla de pensioner som finns, medan tid är.

Kristina Kamp, pensionsekonom på minpension.se resonerar så här: Tar du ut för hög inkomst? Ja, troligen om inte alla pengar behövs för att klara utgifterna. Skicka in en blankett till Pensionsmyndigheten och tala om hur du vill ha det.
Pausad pension växer till sig, så summan på utbetalningen blir något högre när du börjar plocka ut pengarna igen. Tjänstepensioner är emellertid praktiskt taget omöjliga att ändra när du väl börjat ta ut dem.

Hon bjuder på ett pedagogiskt räkneexempel: Har du 25 000 kr/månad i inkomst av något slag kan du antingen betala 7 700 kronor i skatt – eller 3 600 kronor i skatt.

Högst skatt betalar den som tar ut pension och som ännu inte fyllt 66 år. Men från det år du fyller 66 år sänks skatten. Anledningen är att politikerna inser att 2,2 miljoner pensionärer behöver hållas på gott humör. Skatteverket har en utmärkt snurra som hjälper dig att beräkna just din skatt.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB tipsar: Gå in på Skatteverket och gör skattesimuleringar i ”Räkna ut din skatt”. När det gäller ”Jobbskatteavdraget”, vid 66 års ålder, är skattereduktionen maximalt 30 000 kronor i arbetsinkomstintervallet 300 000 kr–600 000 kronor/år. Över det blir den reducerad.