Kan de stoppa försäljningen av gården?

FRÅGA Vi är tre kusiner som ärvt en gård. Nu ska vi sälja men mina två kusiner är gifta och då måste deras partner godkänna försäljningen. Det är jag med på, men vad händer om en säger nej? Vad jag gör jag då med min tredjedel? Jag vill absolut inte ha gården. Kan jag hävda att de andra får lösa ut mig? Köpa min tredjedel?

Kusin

BIRGITTA Ju fler delägare i en fastighet, desto större risk för tvister. Det bästa alternativet är precis som ni kommit överens om: att sälja. Vid samägande och tvister tillämpas samäganderättslagen. 

Du har laglig rätt att tvinga fram en försäljning. Kan man inte komma överens eller om någon motsätter sig en försäljning, kan en delägare hos tingsrätten ansöka att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det är enbart ”synnerliga skäl” som kan hindra en försäljning. Alla delägare har rätt att lägga bud vid denna offentliga auktion. Kostnaderna för denna procedur fördelas lika på delägarna i förhållande till deras ägarandelar. Det är inte troligt att ”ingifta” får vetorätt i en rättstvist om en fastighet de inte äger.