Kan hennes barn ställa ekonomiska krav, och i så fall hur mycket?

FRÅGA Jag är en kvinna i 60-årsåldern, som har några frågor jag undrar över. Det är så att för några år sedan köpte jag och min far en fastighet tillsammans. Vi äger 50 procent var.

Min far flyttade in och redan efter 2,5 månader flyttade en kvinnlig bekant till honom in. Jag vet inte om de hade bestämt att flytta ihop före köpet, eller om det bestämdes efter köpet.

Mina frågor är:
1. Vad händer om min far avlider före henne. Kan hon då ställa ekonomiska krav på fastigheten? Och i så fall hur mycket?

2. Vad händer om kvinnan avlider först? Kan hennes barn ställa ekonomiska krav, och i så fall hur mycket?

3. Kan min far sälja en del av sin hälft eller skänka till kvinnan utan att jag som delägare får reda på det? 

4. Kan min far låna pengar av kvinnan till utbyggnad av fastigheten, utan att underrätta mig? Eller överhuvudtaget bygga ut, utan att få min tillåtelse?

Funderande dotter

BIRGITTA Det här är klurigt. Svaren är inte givna. Du äger visserligen halva huset, men är bakbunden av sambolagen, som krånglar till både din ägande- och arvsrätt. Din pappas sambo kan nämligen – ändå inte alldeles säkert – få rätten på sin sida.  

1) Så kan det bli om hon hävdar rätt till hälften av hans del i fastigheten och om den då bedöms ha fungerat som deras gemensamma och permanenta bostad.

2) Men det kan också bli så att rätten i en tvist bestämmer att hans del i fastigheten INTE faller under sambolagen. Och då ärver du hans del i huset ograverad. 

Men än är det inte slut på krånglet. Även när det gäller hans möjlighet att sälja eller ge bort sin del till henne, utan ditt godkännande, finns det olika tolkningar. Dels att han kan, dels att han inte kan sälja eller ge bort sin del av huset till sin sambo utan ditt tillstånd. Även när det gäller lånet och utbyggnaden finns det olika versioner.  

En tolkning går ut på att han är i sin fulla rätt att göra vad han vill med sin del av huset. Utan att be dig om lov.Den andra är att din pappa visserligen kan låna pengar av sin sambo, men däremot INTE har rätt att utföra någon tillbyggnad av fastigheten utan ditt godkännande. 

Mellan dig och din far gäller sam-äganderättslagen som säger att alla delägarna ska vara överens om hur fastigheten ska förvaltas. En tillbyggnad är en förvaltningsåtgärd som kräver enighet bland alla delägare. Klart besked får du emellertid om hennes barns roll i detta familjedrama: Hennes barn har ingen arvsrätt till din pappas del i fastigheten. 

Kan jag säga det tillräckligt många gånger? Anlita jurist
eller advokat när det gäller kniviga och svårtolkade tvister och problem. Det lönar sig.