Kan jag få min pension om jag flyttar utomlands?

FRÅGA Jag är 51 år och har arbetat länge inom samma verksamhet. Men jag skulle vilja göra något annat innan jag blir pensionär. Funderar på att flytta utomlands. Vad händer då med min pension? Kan jag få den även utomlands? Om jag jobbar i mitt nya land, kommer jag att få pension där också? Finns det vissa länder som har bättre pension än andra?

Johanna

 

BIRGITTA Oj. Viktig fråga som kräver ett stort mått av eget förarbete.

Du måste själv ta kontakt med berörda myndigheter och reda ut vad som gäller för just dig. En central fråga är i vilket land du tänker arbeta. När du väl bestämt dig var du vill arbeta och med vad, är det lättare att få adekvata svar. 

Pensionsmyndigheten ger dock klart besked om din svenska pension: 

Den pension du själv tjänat in i Sverige får du ta med sig vart du än flyttar, men du måste själv meddela adressändringen till Pensionsmyndigheten. Det finns dock en begränsning och den gäller garantipension, som är ett statligt stöd när den egna intjänade pensionen är väldigt låg. Detta statliga stöd kan man bara ta med sig om man flyttar till något land i Europa.

Pensionsmyndigheten påminner om fallet Eva som vid 96 års ålder flyttade till sonen i Thailand. Hon hade garantipension och den betalades till hennes förtvivlan inte ut i Thailand.

 Som du förstår är det av yttersta vikt att du själv förvissar dig om vilka regler som gäller i just det land du vill jobba. Arbetar man utomlands och betalar skatt där så kan man ha rätt till pension från det landet. Men varje land har sitt regelverk. Det gäller att förvissa sig om vilka rättigheter man har där och vilka sociala skyddsnät man förlorar vid en flytt från Sverige.

Kontakta Försäkringskassan på Gotland som har specialiserat sig på utlandsfrågor. Gå också in på Försäkringskassans webbplats. Där finns bra information som bland annat gäller privatpersoner som arbetar eller studerar utomlands.

Det gäller att ha papper på allt. Ta alltså kontakt med Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten och Försäkringskassan.

Glöm inte att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna borta och anledningen till din utlandsvistelse. Stannar du längre än planerat måste du omgående anmäla det till Försäk-ringskassan. Kontakta det aktuella landets ambassad och försäkra dig om vad du måste göra för att komma in i socialförsäkringssystem och A-kassa.

Som EU-medborgare har du rätt till det sociala skyddsnät som finns i det EU-land där du ska arbeta och leva. Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer hos Försäkringskassan. Observera att det finns en risk om du återvänder till Sverige som arbetslös. Enligt EU/EES-reglerna har man sina rättigheter i socialförsäkringen – dit räknas även arbetslöshetsersättning – i det land där man senast arbetade. Det är alltså inte självklart att du har några rättigheter i Sverige om du återvänder som arbetslös. Skaffa alltid arbetsbetyg/intyg från de jobb du haft utomlands och spara alla skattekvitton och lönebesked.

FAKTA
Källa: Eures-rådgivare på Arbetsförmedlingen

Nordiska medborgare kan bo och arbeta i annat nordiskt land utan några krav på registrering eller tillstånd. Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i de 28 EU-länderna. Du behöver inget arbetstillstånd men kan behöva registrera dig hos myndigheterna om du stannar längre än tre månader. Vissa undantag gäller för medborgare från Bulgarien och Rumänien.

Som EU-medborgare kan du också arbeta i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. För bosättning i Liechtenstein och Schweiz krävs dock uppehållstillstånd.

EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Från 1 juli 2013 är även Kroatien med i EU.

EES-länderna är: Island, Liechtenstein och Norge.

Uppehållsrätt: Är du är svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Om du stannar längre än tre månader kan du behöva registrera uppehållsrätt hos en myndighet. Du ska då visa upp ett anställningsbevis eller en bekräftelse på anställning från arbetsgivaren. Har du ännu inget arbete ska du kunna visa att du är studerande, egenföretagare eller kan försörja dig på något annat sätt. 

De flesta EU-länder har en ambassad i Sverige. Kontakta ambassaden för det landet du vill arbeta i så får du mer information om vad som gäller. Mer information finner du på eu-information.se.

Här hittar du jobben

arbetsformedlingen.se samt Eures platsbank eures.europa.eu hittar du länkar till lediga jobb över hela Europa. 

Skaffa gärna Europass som består av fem dokument som ska hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Se information på programkontoret.se/europass och på uhr.se.

I varje EU-land finns ett informationskontor dit du kan vända dig för att få veta vad som gäller för ditt yrke. Kontakta Universitets- och högskolerådet i Sverige uhr.se.

Checklista

• Kontrollera giltighet på pass och identitetshandlingar.
• Ta reda på om du behöver översatta personbevis och vigselbevis i original när du skall söka uppehållstillstånd. Några extra passfoton kan också behövas.
• Kontakta Försäkringskassan, forsakringskassan.se och kontrollera ditt sjukförsäkringsskydd. Begär att få ett Europeiskt sjukförsäkringskort.
• Kontrollera övriga försäkringar och ifall de behöver kompletteras.
• Kontakta Skatteverket skatteverket.se och ta reda på skatteregler vid utlandsarbete.
• Kontakta din arbetslöshetskassas EU/EES-ansvariga som finns på varje arbetslöshetskassas centralkontor. Ta noga reda på vad som gäller och fråga framför allt vad som händer då du återvänder till Sverige och vilka papper du då behöver ha med dig.
• Översatta ansökningshandlingar, relevanta anställningsintyg och skolbetyg kan behövas. I vissa yrken krävs utdrag ur polisregistret och/eller friskintyg.
• Kräv att få ett skriftligt anställningskontrakt ifall du redan fått jobb. Se till att du förstått allt som står i det och att villkoren stämmer med i landet gällande regler.
• Skaffa adresser och telefonnummer till svenska ambassaden/konsulatet och Svenska kyrkan ifall något händer dig.
• Lämna din adress till anhöriga i Sverige.

När du fått ett arbete

Grundregel inom EU/EES är att du skall betala skatt och vara socialförsäkrad i det land där du arbetar. Det gäller även arbetslöshetsförsäkringen.

I det aktuella landbladet kan du läsa vilka myndigheter du skall kontakta själv, respektive vad arbetsgivaren skall göra. Det gäller bland annat skatt, socialförsäkring och folkbokföring/uppehållsrätt.

Kontakta myndigheter i Sverige (Skatteverket, Försäkringskassan och arbetslöshetskassan) och anmäl utflyttning först när du är säker på att du omfattas av det nya landets regler. Särskilda regler gäller exempelvis ifall du är utsänd av en arbetsgivare i Sverige, arbetar i flera länder samtidigt eller för så kallade gränsarbetare som är bosatta i ett land och arbetar i ett annat men regelbundet återvänder till bosättningslandet. Kontakta Försäkringskassan innan du reser för information om vad som gäller just dig.

Enligt EU:s regler har du rätt att få ett skriftligt anställningsavtal inom fyra veckor från anställningens början. Av det skall bland annat framgå arbetsuppgifter, anställningstid och uppsägningstid, semester och löneförmåner. Du hittar information om socialförsäkringen inom EU på Europeiska kommissionens webbplats om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU under Dina rättigheter land för land, se ec.europa.eu/social

När du kommer tillbaka till Sverige

Återvänder du till Sverige efter arbete inom EU/EES och är arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen. Vänd dig omedelbart till en svensk arbetslöshetskassa för information om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Du hittar kontaktuppgifter till arbetslöshetskassorna på samorg.org

NUVARANDE Kan jag få min pension om jag flyttar utomlands?
NÄSTA Jag är osäker på vår 30 år långa relation