"Anlita genast en skicklig familjerättsjurist som hjälper er att skriva både testamente och framtidsfullmakt!" Vår ekonomiexpert Birgitta Piper har som vanligt raka svar på läsarnas frågor. Ur senaste numret av M-magasin.

FRÅGA Min man har ett bankkonto som jag har fri tillgång till. Ifall han skulle gå bort före mig, kan jag ha rätt att överföra pengarna till mitt konto? Hans pension kommer till det gemensamma kontot.

Jag betalar hyran och räkningar samt maten från det gemensamma kontot. Vi har varit gifta i 35 år och båda har barn från tidigare äktenskap. Jag vill få veta detta i förväg så det inte blir några oklarheter i framtiden.
BE

BIRGITTA PIPER Oj, oj. Har du en fullmakt att disponera hans konto? Eller har du ett ”tvillingkort” som ger dig tillgång till hans konto? Eller står även du som kontoinnehavare jämte din man?

Under alla omständigheter får du inte fritt disponera kontot efter din mans död.

Så här är det:

1) Om även ditt namn står på kontot är du redovisningsskyldig gentemot dödsboet.

2) Om bara din mans namn står på kontot måste du ha en fullmakt för att få disponera kontot. Men det ger dig ändå inte rätt att föra över pengar till dig själv hur som helst. En fullmakt är till för att sörja för huvudmannens bästa och ”inte sko sig själv”.

Men det är viktigt att fråga just den egna banken vad som gäller när en kontoinnehavare avlidit. Olika banker har nämligen olika regelverk vad gäller tillgång till en avlidens konto. En del banker spärrar den avlidnas konto direkt – även gentemot fullmaktshavare. En del banker spärrar till och med gemensamma konton när ena parten avlidit. Varför en bank lägger spärr måste just den banken svara på. Det kan bero på kontovillkoren, alternativt innehållet i fullmakten. Enligt lag är huvudregeln dock att en fullmakt inte upphör bara för att fullmaktsgivaren avlider.

Grundsyftet med restriktionerna är att skydda den som har rätt till arvet. Därför är det alltid bra att ha ett eget konto som kan täcka egna löpande kostnader tills en bouppteckning är klar.

Har ni inte skrivit testamente så gör det omgående. Samma sak med en framtidsfullmakt. Ni har båda särkullbarn som ska ärva sin förälder direkt efter dödsfallet. Du har därmed ingen automatisk arvsrätt. För det krävs testamente som ger dig rätt att ärva, som mest, hälften av hans tillgångar. I annat fall är det hans barn som ärver alla hans tillgångar. Inklusive det som står på hans konto.

Anlita genast en skicklig familjerättsjurist som hjälper er att skriva både testamente och framtidsfullmakt på ett juridiskt hållbart sätt.

I framtidsfullmakten ger ni någon, av er utvald person, rätt att ta ansvar för den dag ni av olika anledningar förlorat er beslutsförmåga. Den fullmakten omfattar då både ekonomiska transaktioner och personliga angelägenheter som köp och försäljning av fastigheter, lösöre, värdepapper och gåvor. Bättre att föregripa risken att någon utomstående annars förordar en god man vilket innebär att den friska partnern fråntas sin handlingsfrihet.