Kan jag föra över pengarna till mitt eget konto?

"Om min sambo skulle avlida före mig har jag då rätten att föra över alla tillgångar till ett eget konto före bodelningen?" Läsarfråga till vår ekonomiexpert Birgitta Piper, som inleder sitt svar med orden: "Aja baja"

FRÅGA Jag är sambo med en man med två vuxna barn. Min sambo och jag har vissa gemensamma bankkonton som vi har fri tillgång att disponera. Om min sambo skulle avlida före mig har jag då rätten att föra över alla tillgångar till ett eget konto före bodelningen eller skulle hans arvingar kunna bestrida det?

KA

BIRGITTA PIPER Aja baja. Töm inte kontot. Då kan du definitivt räkna med bråk. Den avgörande frågan som först måste redas ut är: Vem äger egentligen pengarna på det gemensamma kontot? En sak är att ha dispositionsrätt på ett gemensamt konto. En annan sak är vem som pytsat in pengar på kontot. Du eller din sambo? Eller båda lika mycket?

Pengar utgör nämligen inte samboegendom. Om du för över pengarna från ert gemensamma konto till ditt eget är du, som efterlevande sambo, redovisningsskyldig gentemot dödsboet. Om pengarna verkligen är dina får du naturligtvis behålla dem. Om pengarna å andra sidan egentligen tillhör din avlidne sambo är du återbetalningsskyldig.

Det gäller alltså för dig att kunna lägga fram bevis – typ kontoutdrag – på vem av er som satt in hur mycket på kontot. Inget är enkelt när det gäller juridik och särskilt inte när det gäller sambolagen. Jens Magnusson, privatekonom SEB, förklarar att de föremål som inte är samboegendom ska delas upp enligt äganderätt. Det vill säga, vardera sambo behåller det den själv äger. Har man ett gemensamt bankkonto, bör utgångspunkten vara att dela lika på pengarna.

Förutsatt att det inte tydligt framgår att någon tillfört mycket mer pengar än den andra. Rådet är att sambor bör separera gemensamma hushållspengar från det egna bankkontot. Man bör ha en tydlig rågång mellan vad som är ditt konto och mitt konto och det gemensamma.

Man bör också ha klara regler om hur mycket var och en ska pytsa in. Det brukar vara så att man sätter in pengar i förhållande till sin inkomst. Det vill säga den som har en högre inkomst sätter in förhållandevis mer än den som tjänar mindre, i procentuell proportion till sina inkomster.