Kan jag göra boupptäckningen själv?

FRÅGA: Min mor har just avlidit. Är det mycket man ska tänka på vid bouppteckning eller kan man göra det själv?

Jag har fått lite olika bud från människor omkring mig. Eftersom jag är den enda arvingen så tycker en del att det inte är så mycket konstigheter utan jag borde kunna klara av det. Men är det i så fall något som jag bör tänka extra på, som man lätt kan glömma?
Tack på förhand

SVAR: Visst kan du göra det själv. Det besparar dig dessutom kostnaden att anlita utomstående kompetens. Eftersom du är ensam arvinge så finns det inte någon som kan ”bråka” med dig och ifrågasätta din bouppteckning.

Det är ganska vanligt att be begravningsbyrån om hjälp. De har erfarna jurister och bouppteckningsmän som relativt snabbt och enkelt reder ut denna typ av frågor. Men självklart har detta arbete också en prislapp. Kolla vad det skulle kosta och bedöm sedan om det är mer lönt att själv göra jobbet. Det finns mycket bra vägledning på Skatteverkets webbplats: skatteverket.se

Bouppteckningen är en förteckning över de tillgångar och skulder den avlidna hade per dödsdagen. Skatteverket har en blankett man kan använda sig av och den fungerar även som en checklista över vad som ska tas upp. Deklarationen kan vara en bra början. Skicka förfrågningar till samtliga banker och liknande, som din mor hade tillgångar i eller skulder hos.
Birgitta Piper