Kan jag verkligen inte styra över mitt eget sparade kapital?

FRÅGA Jag är 70 och pensionär sedan 2014 och har en tjänstepensionsförsäkring som är placerad i en lärarfond hos Folksam.

Jag begärde att utbetalningen av pensionen skulle skjutas upp, men genom ett missförstånd började den ändå betalas ut månadsvis och, trots överklagande hos kundombudsmannen, så kunde utbetalningarna inte stoppas.

Min avsikt var att så småningom ta ut hela beloppet under kortare tid. ”Enligt tillämpad skattelagstiftning är det inte tillåtet att ändra utbetalningstidpunkten efter att utbetalningarna påbörjats”, säger ombudsmannen och tillägger att detta är ett slutligt ställningstagande från Folksam. Fonden växer bra och kapitalet ökar mer än uttaget.

Kan det verkligen vara så att jag inte kan styra över mitt eget sparade kapital?

Hjälp!

BIRGITTA Svaret är dessvärre: ja, så är det. Det är väldigt sorgligt och vanligt. Ditt fall är tyvärr ett varnande exempel. Många vet inte att man aktivt måste bestämma sig för när man ska starta att ta ut och hur länge – under hur många år – man vill att tjänstepensionen ska betalas ut. Har den väl börjat betalas ut, kan den inte stoppas enligt nuvarande lagregler. Inkomstskattelagen förbjuder paus i tjänstepensionsutbetalningar.

Syftet med denna lagregel är att folk inte ska ta ut allt på ett bräde.

Vad du kan göra är däremot att stoppa eller skjuta fram utbetalningen av din allmänna pension. Det betyder att den månatliga utbetalningen blir större ju längre du väntar.

Du kan även ta ut den allmänna pensionen delvis, till exempel 25%, om du så vill. Och sedan trycka på startknappen för full utbetalning när du själv tycker det är dags. Det kan möjligen hjälpa dig att balansera/kompensera för den tjänstepension som nu tickar på utan att du kan göra något åt saken.