Kan makens demens förhindra försäljning av sommarstugan?

FRÅGA: Har läst om en person som inte kunde sälja sommarstugan för att makan/maken var på hemmet och inte var i stånd att skriva på några papper. Kan man undvika detta genom att skriva fullmakt i förväg? Spelar det någon roll vem som står som ägare när man är gifta sedan länge?
Birgitta

SVAR: Här ger jag omedelbart plats åt en bankjurist. När du läst hennes svar så förstår nog både du och andra läsare att det är läge att anlita advokat eller jurist i specifikt juridiska frågor. Börja med din egen bank och be att få tala med deras bankjurist. Det känns nog bättre så och mer hemvant och mindre dyrköpt än att som ”nybörjare” anlita en obekant advokat- eller juristbyrå ute på stan.

Så här svarar juristen Helen Stålmarck på Danske Bank:

Jag utgår från att den sjuke maken också är lagfaren ägare.
1. Ja, man kan skriva en fullmakt i förväg.
2. Om ingen fullmakt upprättats kan överförmyndaren vara behjälplig med att förordna en god man inför försäljningen. Denne företräder då den sjuke maken vid försäljningen.
3. Ja, det kan spela roll vem som äger fastigheten även om man är gift och har barn. Om den först avlidne maken äger fastigheten och har särkullbarn så kan den efterlevande maken kanske få problem att lösa ut fastigheten. Om makarna bara har gemensamma barn så kan det också bli problem om den ena maken, som äger del i fastigheten, är så pass sjuk så att god man förordnas inför försäljningen. Likviden från försäljningen kommer nämligen med största sannolikhet att sättas in på ett spärrat konto i den sjuke makens namn (som den friska maken inte kommer åt).