Kan man få tillbaka pengarna när husköpet gick om intet?

FRÅGA Jag har som avhoppad husköpare betalat in handpenning enligt vanligt köpekontrakt. Kontraktet innehöll dock inte någon klausul om återbetalning av handpenningen om köpet inte blev av.

Jag tvingades av familjeskäl att hoppa av köpet och huset såldes till en annan spekulant. Finns det någon juridisk möjlighet att kräva tillbaka handpenningen? I synnerhet som huset ganska omgående såldes, med förmodat små extrautgifter. Hur går man tillväga i så fall?

Avhopparen

BIRGITTA Försöka duger. Frågan är fri. Men förmodligen är dina möjligheter att få tillbaka din handpenning ganska små. Mäklaren har ju fullföljt sitt jobb och han eller hon och säljaren kan ha haft extra kostnader för att du hävt köpet. Det kan ju också vara så att säljaren tvingades sälja till ett lägre pris än det du accepterat.

I normalfallet finns det en skadeståndsklausul i ett kontrakt. I ett standardkontrakt, som jag fått från Mäklarsamfundet, står: ”Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen är köparen skyldig att erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen”. 

Det ska enligt Mäklarsamfundet till extraordinära omständigheter för att få tillbaka en handpenning efter ett hävt köpekontrakt. När jag frågade Mäklarsamfundet fick jag klart för mig att det enda som i princip accepteras som extraordinära omständigheter och som giltigt skäl för avhopp är, citat, ”ond, bråd död”.

Vad jag förstår saknades en klausul om återbetalning av handpenning i ditt kontrakt. När det gäller val av mäklare kan man aldrig vara nog vaksam och nogräknad. Kolla alltid referenser och ta inte en låg provision som enda urvalsmetod. Men pruta gärna. Det ska gå. Lång erfarenhet, stort kundregister, bra lokalkännedom och gott renommé är A och O för en mäklares möjligheter att göra ett gott jobb för både säljare och köpare. Vilket i och för sig är en märklig ordning, att mäklare i Sverige tillåts vara företrädare för både köpare och säljare. Men det problemet – ett regelverk som öppnar för intressekonflikter med dubbla lojaliteter och motstående intressen – är en annan femma.