Kan vår mor skänka oss tre bröder sin bostad som gåva eller förtida arv?

FRÅGA  Min fråga gäller gåva/arv av bostad från min mor som är vid full vigör.  Vår far är död. Vi är tre söner som är bröstarvingar. Kan hon ge mig/oss min/vår del av hennes bostad i gåva/arv i förskott, dvs 1/3–3/3 av bostaden? Hur görs detta i sådana fall?

En av sönerna

 

BIRGITTA Mitt svar blir egentligen en fråga: Varför då? 

Varför vill ni att hon ska ge bort sin egen bostad som förskott på arv som gåva? Kan ni inte vänta tills hennes bostad tillfaller er som arv? Det kan ju faktiskt hända att er pigga mamma behöver sin bostad som säkerhet för ett bostadslån som hon själv kan komma att behöva som kapitaltillskott. 

Om hon ger bort sin bostad har hon inte mycket att sätta emot om någon av er – som ägare av en tredjedel var – vill sälja sin andel för att få loss kapital. Det kan ställa till det för alla parter, i synnerhet för er mamma som då kan bli tvungen att flytta ur sitt hem. Att ge bort sin bostad innebär att er mamma sätter sig i händerna på tre andra personer. Och ni syskon kan ha olika uppfattningar om hur ni vill förvalta er respektive tredjedel, vilket kan ge upphov till syskonbråk. 

Danske Banks jurist i vår expertpanel lyfter fram en annan fallgrop: Någon eller några av er syskon kan ju faktiskt avlida före er mamma. Då har ni plötsligt helt andra personer involverade som ägare än vad som var tänkt från början.

Svaret på din fråga är att det inte finns några legala hinder att ge bort sina tillgångar som gåva som förskott på arv. Om ni vidhåller er önskan att få er mammas bostad i gåva så tycker jag att du ska göra klart för henne vilken risk hon utsätter sig för. Mitt råd är därför att hon själv anlitar en bra jurist – om det nu är hennes vilja att ge bort sin bostad. Man bör absolut anlita sakkunnig hjälp att formulera ett villkorat gåvobrev. Ett gåvobrev bör kompletteras med ett testamente om hur samtliga hennes tillgångar ska fördelas efter hennes död. 

Pensionsmyndigheten tillför en annan synpunkt: Er mamma behöver inte ge bort sin bostad i tron att hon då skulle få rätt till bostadstillägg. Värdet av den bostad man bor i begränsar INTE möjligheten att få detta skattefria bidrag. 

Däremot ska hon akta sig för att ta ett seniorlån. Ett sådant lån betraktas som en tillgång eftersom det vanligtvis inte finns någon räntekostnad i uppläggen. Detta lån kan då lägga hinder i vägen för möjligheten till bostadstillägg. Man ska alltid försöka få ett vanligt lån först. 

Är hennes bostad en bostadsrätt inträder andra problem. Det är inte säkert att bostadsrättsföreningen godkänner er tre som ägare och henne som andrahandsboende. Och om hon ger bort sin bostadsrätt och bor kvar, vem ska betala hyran/avgiften? 

Finns det en eventuellt uppskjuten reavinstskatt från tidigare bostadsförsäljning? En sådan vinst ska skattas fram vid gåva.

Er mamma har all anledning att se upp för de risker det innebär att ge bort sin bostad. 

Mitt tips. Ha inte så bråttom!