Kan vi sätta av pengar till barnbarnen nu så att vi sedan kan få lägre hemtjänsttaxa?

FRÅGA Hur kan vi pensionärer bäst se till att barnbarnen blir arvtagare vid vår bortgång? Jurist, begravningsbyrå? Är testamente bäst? Kan vi via försäkringsbolag ordna detta redan nu så att vi har lägre förmögenhet vid eventuell bedömning av hemtjänstkostnader?

Fyrtiotalist

 

BIRGITTA En försäkring åt barnbarnen sänker inte din förmögenhet. Inte heller ett testamente reducerar dina tillgångar under din livstid. Av förklarliga skäl. 

Så klart kan du ge bort allt du äger under din livstid – bara du inte kränker dina bröstarvingars arvsrätt.

Du oroar dig i förväg för att vara ”för rik för att ha råd”? För att ni har för stor förmögenhet för att få kommunal hemtjänst till vettigt pris? 

I vanliga fall har kommunerna ett högsta avgiftstak. Men det är ingen bra idé att göra sig till fattigpensionär – för att eventuellt senare få rätt till lägre kommunal taxa. Att tömma sin börs frivilligt låter vanskligt. Du vet ju aldrig vilka behov eller önskemål du kommer att ha i framtiden. Jag misstänker att fler än du tänker i samma banor, eftersom det ofta är dyrt med kommunal hemtjänst, och att det anses ”fel” att äga för mycket för att få hemhjälp till överkomligt pris. Frågan är vad som kostar mest, privat hemtjänst eller kommunal? Man kan ju köpa privat hemtjänst med rutavdrag. 

Red ut och räkna på de olika alternativen hjälp av förmögenhets-, skatte-, och bidragsexpertis i er egen kommun. 

Gränsen för vad man får äga i tillgångar för att exempelvis få bostads-tillägg för pensionärer (BTP) är 125 000 kronor. I den kapitalbedömningen ingår ditt pensionskapital. Man kan alltså ha 125 000 kronor på banken per person innan bostadstilläggets storlek minskar. Observera att den egna bostaden inte ingår i förmögenhetsunderlaget, oavsett hur mycket bostaden är värd.

Pensionsmyndigheten har en bra räknesnurra på sin webbplats där man kan lägga in sina värden och kolla om det är någon idé att söka bidraget.

Ett exempel: 

I snurran är inlagt 10 000 kronor i månaden i pension, 300 000 kronor på banken, samt taxeringsvärdet på sommarstugan/huset. Enligt en preliminär prognos kan denna tänkta person få 1 900 kronor i månaden i bostadstillägg, skattefritt. Snurran finns på pensionsmyndigheten.se, skriv ”räkna ut ditt bostadstillägg” i sökfältet.

Viktigt för dig att veta är också att du inte hur som helst kan hoppa över en generation genom att ge alla tillgångar till barnbarnen. Dina barn, som bröstarvingar, har rätt till minst sin laglott, vilken utgör hälften av en arvslott.

Se också till att ni båda står som ägare till er bostad. Vad händer annars? Blir den av er som äger bostaden ur stånd att fatta egna beslut, vid exempelvis demens, då får den som inte är delägare inte fatta några beslut om bostaden.

Självklart ska ni skriva testamente redan nu på hur ni vill att ert arv ska fördelas mellan barn och barnbarn. Du kan som exempel villkora att det som barnbarnen får i arv av er ska användas för särskilda ändamål, till exempel studier och bostad. Ta upp frågan med din bank och en jurist, och red ut vilka möjligheter det finns att disponera er förmögenhet på bästa sätt, skatte-, arvs- och bidragsmässigt, för både er själva och era arvingar. 

Men plan A är nog att föredra: Behåll era pengar för okända behov. Tänk på er själva! Det är alls inte säkert att kommunal vård och hemtjänst kan täcka era önskemål.

 

Fakta om bostadstillägg

För att kunna få bostadstillägg till pensionärer (BTP) måste man ha fyllt 65 år och ta ut hel pension, inklusive
premiepension. 

Förmögenhet över 100 000 kr medför att BTP reduceras. Men eftersom man dessutom får ha upp till 25 000 kr i kontomedel, är det i praktiken förmögenhet över 125 000 kr som påverkar. Vid beräkning
av förmögenhet tas bankmedel upp till
100 procent. 

Aktier och fondandelar medräknas till 80 procent av marknadsvärdet. Villa eller bostadsrätt som är permanentbostad räknas inte som förmögenhet.